Tag

bomen
Tram op Scheveningse Weg

Smalle lichte trams om de gezonde bomen te behouden

De Haagse Stadspartij is voorstander van de aanschaf van nieuwe smalle lichte trams ter vervanging van de huidige voertuigen zodat de gezonde bomen behouden kunnen blijven langs het traject van lijn 1 op de Scheveningseweg. Gerwin van Vulpen: ‘Deze unieke historische bomenrijen zijn onlosmakelijke verbonden met de Scheveningseweg. We moeten alles in het werk stellen...
Lees verder
populieren

Kap populieren vanwege doorgezakte takken?

Raadslid Gerwin van Vulpen blijft zich druk maken over de grote aantallen gekapte bomen in de stad. De meeste van in totaal 7000 populieren in Den Haag zijn op leeftijd en worden, na een incident met afgebroken tak, jaarlijks geïnspecteerd. Uit een recente kwaliteitsbeoordeling van 1535 populieren blijkt dat er binnen 2 jaar actie ondernomen...
Lees verder
Gerwin van Vulpen

De Haagse Stadspartij vraagt om een bomenprotocol

Om ongelukken zoals met de acacia’s op het Korte Voorhout te voorkomen heeft Gerwin van Vulpen, raadslid van de Haagse Stadspartij, gepleit voor een bomenprotocol dat voor iedereen inzichtelijk is. Daarin zouden de standaard beschermingsmaatregelen uit het handboek, aangevuld met specifieke bouwtechnische voorschriften moeten komen te staan. “Een stad als Lelystad, die nauwelijks monumentale bomen...
Lees verder
Bomen Laan van Meerdervoort

Haagse Stadspartij: “Moord op de Laan van Meerdervoort verijdeld”

Na een lange en felle strijd zijn de bomen langs de middenberm van de Laan van Meerdervoort definitief gered. De Haagse Stadspartij is ongelofelijk blij en opgelucht met dit besluit van het Haagse college van B&W. Fractievoorzitter Peter Bos: “Er is in goed overleg met de bewoners een oplossing gevonden voor de parkeerproblematiek en de...
Lees verder
Toussaintkade

Bomen aan de Veenkade en Toussaintkade blijven voorlopig staan

Er komt een onderzoek naar de mogelijkheid om de bomen aan de Veenkade en de Toussaintkade te behouden bij het vervangen van de kademuur. De Haagse Stadspartij heeft hier in de commissievergadering samen met alle coalitie- en oppositiepartijen bij wethouder Revis om gevraagd. In Rotterdam heeft men wel kans gezien om oude platanen te behouden...
Lees verder
Gerwin van Vulpen

Blijven de bomen staan langs de Segbroeklaan?

De Haagse Stadspartij ontdekte dat de bomenrijen langs de Segbroeklaan op de plankaart van het bestemmingsplan Bomenbuurt helemaal niet ingetekend staan. Maar de raad weigert dit te corrigeren waardoor nu hetzelfde lot dreigt als de bomen aan de Laan van Meerdervoort. Deze bomenrijen vormen een belangrijk onderdeel van de Stedelijk Groene Hoofdstructuur (SGH). Volgens Gerwin...
Lees verder
Bomen Laan van Meerdervoort

Schimmenspel op de Laan van Meerdervoort

Wethouder Smit wil nav de protesten minder bomen kappen op de Laan van Meerdervoort. De buurtbewoners blijven boos en zijn niet tevreden. Terecht, vindt Gerwin van Vulpen van de Haagse Stadspartij.   Een half jaar lang hebben de bewoners op constructieve wijze meegedacht en ideeën aangedragen om te voorkomen dat het karakter van hun geliefde...
Lees verder
Lange Voorhout

Haagse Stadspartij: ‘Geen garage onder het Voorhout

Met de monumentale bomen mogen absoluut geen risico’s worden genomen. Fractievorzitter Joris Wijsmuller wil dat het college van b en w de bouw van een parkeergarage onder het Lange Voorhout definitief afwijst. Update: de vragen zijn beantwoord   In schriftelijke vragen roept fractievoorzitter Joris Wijsmuller op de oude bomen niet in gevaar te brengen en...
Lees verder
Bomen Laan van Meerdervoort

‘Herinrichting Laan van Meerdervoort moet in overleg met bewoners’

Fractievoorzitter Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij wil dat wethouder Smit zijn plan om bomen te kappen op de Laan van Meerdervoort intrekt, en eerst in overleg gaat met de bewoners. Maar de wethouder weigert vooralsnog.   Smit schort plan bomenkap niet op (Den Haag FM 19 januari 2012) Wethouder Peter Smit weigert de inspraakprocedure...
Lees verder
Nieuwe Kerk

Spuibomen blijven staan

30 Jun 2011. In een brief van 30 juni j.l. heeft wethouder Dekker aan de gemeenteraad laten weten dat drie bomen in de tuin van de Nieuwe Kerk niet gekapt zullen worden.   Op 9 februari 2011 voerde de Haagse Stadspartij samen met omwonenden actie tegen de dreigende kap van een iep, een populier en een...
Lees verder
1 2