Over ons

Haagse Stadspartij al 25 jaar actief

De Haagse Stadspartij is in 1997 ontstaan vanuit diverse sociale bewegingen en actiegroepen. De oprichting kwam voort uit onvrede over de Haagse gemeentepolitiek, waar de landelijke partijen de dienst uitmaakten. De Haagse Stadspartij wilde het anders doen met lokale politiek van onderop: de stad en de inwoners centraal. Hagenaars de sleutels van de stad teruggeven door ervoor te knokken dat zij veel meer invloed op het beleid kunnen uitoefenen. Onze boodschap sloeg aan.

Een nieuwe manier van werken

De Haagse Stadspartij is al 25 jaar actief in de raad en is de oudste linkse lokale partij van Nederland! Wij vinden dat het perspectief van bewoners altijd het uitgangspunt moet zijn bij het besturen van de stad. We werken van onderop, en trekken samen met bewoners en sociale bewegingen ten strijde tegen de heersende macht.

Wat onderscheidt de Haagse Stadspartij van andere partijen? De Haagse Stadspartij is al 24 jaar actief in de raad en is de oudste links-lokale partij van Nederland!  Wij vinden dat het perspectief van bewoners altijd het uitgangspunt moet zijn bij het besturen van de stad.

We werken van onderop, en trekken samen met bewoners en sociale bewegingen ten strijde tegen de heersende macht. We staan met één been in de raad en met twee benen in de stad. We streven naar een sociale en duurzame stad waar plek is voor iedereen, en komen op voor gemarginaliseerde groepen in de samenleving.

We willen een eerlijk bestuur dat werkt vanuit de belangen van de stad en haar bewoners en niet vanuit eigenbelang, partijbelang, of het belang van bedrijven. De Haagse Stadspartij staat voor een rechtvaardige stad waar geen plek is voor racisme en discriminatie.

Met uw steun gaan we de komende jaren met de nieuwe fractie verder op de ingeslagen weg.