Over ons

Haagse Stadspartij al 23 jaar actief

De Haagse Stadspartij is in 1997 ontstaan vanuit diverse sociale bewegingen en actiegroepen. De oprichting kwam voort uit onvrede over de Haagse gemeentepolitiek, waar de landelijke partijen de dienst uitmaakten. De Haagse Stadspartij wilde het anders doen met lokale politiek van onderop: de stad en de inwoners centraal. Hagenaars de sleutels van de stad teruggeven door ervoor te knokken dat zij veel meer invloed op het beleid kunnen uitoefenen. Onze boodschap sloeg aan.

Een nieuwe manier van werken
Na jaren fel oppositie voeren waren we van 2014-2018 voor het eerst onderdeel van de coalitie. Dat was een enorme ommezwaai. We hebben onze nek uitgestoken, compromissen gesloten en soms vuile handen gemaakt. Maar ook zijn we ontzettend trots op wat we als fractie en met wethouder Joris Wijsmuller hebben bereikt. We hebben politiek omstreden onderwerpen vlot getrokken en in goede banen weten te leiden. Zoals de ontwikkeling van het Spuikwartier, de bomen op de Laan van Meerdervoort en de opvang van vluchtelingen en statushouders tijdens de vluchtelingencrisis. De bouw van betaalbare woningen is weer op gang gekomen, veel lege kantoren worden omgetoverd tot wooncomplexen en na jaren van bezuinigingen wordt er fors geïnvesteerd in zorg, armoedebestrijding, werk, groen, cultuur en bibliotheken. Het meest trots zijn we op de nieuwe manier waarop de gemeente is gaan werken. Niet meer vanuit het stadhuis, maar van onderop, samen met de stad. Buitenplaats Ockenburgh, de wooncoöperatie Roggeveenstraat, culturele broedplaatsen als Maakhaven en de Besturing en de Agenda Ruimte voor de Stad zijn geslaagde voorbeelden van die werkwijze. Ook stimuleert de gemeente coöperaties op het gebied van zorg, wonen en energie. Dit is slechts een kleine greep uit de vele successen die de partij de afgelopen jaren geboekt heeft. De Haagse Stadspartij is het alternatief voor de gevestigde partijen en maakt het al vele jaren waar!

Met uw steun gaan we de komende jaren met de nieuwe fractie verder op de ingeslagen weg.