Over ons

Hart voor Den Haag

Groen, creatief, sociaal en gezond. Dat is het Den Haag van de Haagse Stadspartij. Met een stadsbestuur dat zijn inwoners serieus neemt, nieuwe initiatieven een kans geeft, het goede behoudt en zorg geeft aan wie het moeilijk heeft.

Uitgangspunt van de Haagse Stadspartij is om bewoners meer directe invloed te geven. Den Haag is een stad om trots op te zijn. Het strand, de duinen, het groen, de cultuur, het historische karakter en de grote diversiteit aan wijken en sferen zijn stuk voor stuk bijzondere kwaliteiten waar de gemeente veel zuiniger op moet zijn. De Haagse Stadspartij verwerpt ingrijpende plannen van bovenaf. Maatwerk op menselijke schaal is veel belangrijker dan prestige en financieel gewin. De stad moet daarbij kansen bieden voor alle lagen van de bevolking, van jong tot oud. Niet de partijbelangen of het grote geld, maar de belangen van de inwoners van Den Haag dienen het vertrekpunt van stadspolitiek te zijn. De Haagse Stadspartij is sinds 1998 vertegenwoordigd in de Haagse gemeenteraad, en is al 16 jaar de enige partij die er echt alleen voor Den Haag is.

Toen de Haagsche Courant in 2004 Joris Wijsmuller uitriep tot het beste Haagse gemeenteraadslid (‘Hoekig, eerlijk en de beste”) schreven ze het al: ‘Voor een eenmansfractie heeft hij veel invloed in de gemeenteraad.’  In 2010 kreeg de partij twee zetels, waarmee ook de invloed van de partij toenam. Onderzoek van Radio West wees uit dat de Haagse Stadspartij de afgelopen raadsperiode (2010-2014) de meest invloedrijke fractie in de gemeenteraad is met het meeste aantal aangenomen moties per raadslid. Ook als het gaat om opkomen voor de burgers scoort de Haagse Stadspartij in de ogen van bewonersorganisaties het best van allemaal, zo bleek uit onderzoek van AD/Haagsche Courant in 2010. In 2011 werd aan Joris Wijsmuller de Haagse Kei uitgereikt wegens zijn grote inzet voor de stad.Invloed heeft de Haagse Stadspartij door zaken boven tafel te halen en op de agenda te zetten, door met alternatieven te komen, reële, creatieve, en praktische suggesties te doen, en door voorstellen te doen waarvan veel het hebben gehaald. Bijvoorbeeld: beleid om huisuitzettingen te voorkomen, het instellen van een stadsecoloog, het skatebeleid, ‘boeren met beleid’ (om het dierenwelzijn bij stadsboerderijen voorop te zetten), het behoud van cultuurhistorisch erfgoed (zoals de Rokerij in de haven, en de monumentale kastanjes langs de Koninginnegracht), het broedplaatsenbeleid voor kunstenaars, een natuurspeeltuin in Mariahoeve, een actief radiobeleid, uitbreiding van de milieuzone, de ontwikkeling van een voedselstrategie, etcetera. Dit is slechts een kleine greep uit de vele successen die de partij de afgelopen jaren geboekt heeft. De Haagse Stadspartij is het alternatief voor de gevestigde partijen, en wil na 16 jaar nu ook bestuursverantwoordelijkheid dragen. De Haagse Stadspartij maakt het al vele jaren waar!

* Na de zomer vindt u hier de kieslijst 2018
en het verkiezingsprogramma 2018.