Raadslid

Woordvoerder: Zorg & Welzijn, Veiligheid, Jeugdzorg, Emancipatie en Integratie

Nadat Fatima in 2012, als fractievertegenwoordiger voor de Haagse Stadspartij, zitting nam in de commissie samenleving is zij in maart 2014 verkozen tot raadslid. Voordat ze actief werd in de raad werkte Fatima bij Stiom in stadsdeel Centrum. Door haar jarenlange achtergrond in zorg en welzijn heeft Fatima veel ervaring met armoede, gezondheidsachterstanden, integratie, sociale uitsluiting en het gemeentelijk beleid op deze terreinen.

Fatima is vooral gericht op zelforganisatie. Zij vindt het huidige beleid te veel focussen op kwantiteit. Fatima: “Het gaat er nu vooral om hoeveel mensen er zijn bereikt, hoeveel activiteiten er zijn georganiseerd en of geldstromen veilig gesteld kunnen worden. Er wordt minder stilgestaan bij de kwaliteit: is de boodschap wel overgekomen, helpt het mensen verder, worden problemen ook echt opgelost? Het gaat vaak alleen over de vorm, en het lijkt wel taboe om kritiek te hebben op de kwaliteit van het aanbod. Ik heb niet alleen erg veel zin om dit in de raad aan de kaak te stellen, het is gewoon hard nodig!”

Contactgegevens:
Mobiel: 06- 52322912
E-mail: Mail Fatima!

5 Responses
 1. Martin

  Geachte mw Faid, fractievertegenwoordiger en portefeuillehouder onderwijs

  Door een ouder met een kind in groep 8 werd ik gewezen op de aanmeldprocedure van twee Havo-Vwo scholen in Den Haag die de toegankelijkheid van deze scholen voor de havo-leerling beperkt.

  Door het toelatingsbeleid van bovengenoemde scholen heeft een havo-leerling minder keuze in het schoolaanbod in Den Haag terwijl deze havo-vwo scholen, die dus ook het havo-aanbod in de stad zouden moeten waarborgen, zich meer elitair opstellen en een grote voorkeur uitspreken voor potentiele vwo-leerlingen.

  In mijn optiek is het niet acceptabel dat deze scholen een voorkeur uitspreken voor vwo-leerlingen en dus een groep havo-leerlingen de kans ontnemen om na de brugklas door te stromen naar een vwo-niveau. Een zeer ongewenste ontwikkeling. Ik hoop dat de Haagse Stadspartij dit verschijnsel oppakt en aan de kaak stelt.

  Informatie:

  Aanmeldingsprocedure VCL (bron http://www.vcl-school.nl/Groep8/Aanmelden/tabid/405/Default.aspx )

  Wanneer wordt uw zoon of dochter ingeschreven op het VCL?

  Wanneer u het aanmeldingsformulier hebt ingeleverd en de digitaliseringcode is geactiveerd, is uw zoon of dochter aangemeld, maar nog niet ingeschreven. Dit gebeurt pas op het moment dat wij het onderwijskundig rapport en de uitslag van de Cito-toets of vergelijkbare eindtoets hebben ontvangen.

  Wat gebeurt er als er te veel aanmeldingen zijn?

  Het VCL verwacht dat er in het schooljaar 2014-2015 5 klassen zullen worden gevormd met in totaal 135 brugklasleerlingen. Indien nodig vormen we een extra klas. Het maximum aantal leerlingen dat we kunnen plaatsen is 168. Als er meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, wordt er onder de aangemelde leerlingen geloot, na het toepassen van de volgende voorrangsregels (en in deze volgorde):

  § leerlingen met een broer of zus op het VCL en kinderen van VCL-personeel;

  § leerlingen met een CITO-score van 543 of hoger, of een NIO-score van 115 of hoger (of een vergelijkbare score van een andere eindtoets);

  § leerlingen (met havo-/vwo-niveau) van naar Nederland terugkerende expats.

  ——————————————————————————————————————-

  Aanmeldingsprocedure Maerlantlyceum (bron http://www.maerlant-lyceum.nl/Groep8ers/Aanmelden/Toelatingsprocedurebrugklas/tabid/237/Default.aspx )

  Toelatingsprocedure brugklas , Voor aanmelding geldt het volgende:

  A.

  Leerlingen met een vwo-advies en Cito van min. 543 (NiO min. 116): direct geplaatst in brugklas gymnasium, gymnasium/atheneum of atheneum/havo.

  B.

  Leerlingen met een vwo/havo-advies of een havo-advies en Cito van min. 537 (NiO 107): plaatsing op wachtlijst.

  1.

  Bij aanmelding kleiner dan 171: alle leerlingen geplaatst.

  2.

  Bij aanmelding groter dan 170: leerlingen uit categorie (A) direct geplaatst; loting voor leerlingen uit categorie (B).

  3.

  Broertjes en zusjes uit categorie (B) van al ingeschreven leerlingen worden direct geplaatst.

  1. Anne Spruit

   Beste Martin,

   Hartelijk dank voor uw reactie op onze website. De reacties die u heeft achtergelaten op onze website zijn erg lang en uitgebreid.
   De website is voor dit soort uitgebreide vragen niet echt geschikt. Ik wil u graag verwijzen naar het email adres van Mevr. Faid (E-mail: Mail Fatima!) hierboven. Van daaruit kunt u haar het beste een email sturen zodat zij u haar antwoord via de mail kan terugsturen. Bedankt voor uw interesse in onze partij. Met vriendelijke groet,

   Anne Spruit
   Fractie assistente
   Haagse Stadspartij

 2. Martin

  Geachte mw Faid,
  Hierbij leg ik u, fractiemedewerker met de portefeuille onderwijs, een probleem voor betreffende de aanmelding voor het VO in Den Haag. Bij deze aanmeldprocedure hebben twee scholen voor het VO hun procedure zo aangepast dat havo leerlingen duidelijk minder welkom zijn. Opmerkelijk gezien het feit dat deze scholen wel een reguliere een havo/vwo afdeling hebben.
  Ouders van groep 8 wachten dus nu inderdaad af wat de cito-uitslag wordt om vervolgens op basis van kansberekening te kijken waar hun kind de meeste kans maakt.
  En havo-leerlingen hebben op deze scholen significant minder kans. Dat lijkt mij in strijd met een brede toegankelijkheid van het voortgezet onderwijs in Den Haag.