Raadsleden en Fractievertegenwoordiger

Joris Wijsmuller

Joris Wijsmuller

FRACTIEVOORZITTER
Woordvoerder: Onderwijs, Verkeer en vervoer, Duurzaamheid en milieu, Groen en buitenruimte, Leefomgeving, Dierenwelzijn, Stadsdelen, MRDH en Bestuur. Voorzitter commissie Samenleving, voorzitter Haags MRDH-overleg en lid Adviescommissie Vervoersautoriteit MRDH. Voorzitter adviescommissie Cultuurplan 2021-2024 in Rotterdam
Alle berichten van Joris

De loopbaan van Joris Wijsmuller (Rosmalen, 1965) is een ode aan de democratie. Hij werd politiek actief in kraakpand De Blauwe Aanslag en werkte achtereenvolgens als fotograaf, technicus bij kunstinstelling Het Kijkhuis, timmerman en slotenmaker. Na oprichting van de Haagse Stadspartij eind 1997 werd hij als lijsttrekker in maart 1998 voor de eerste maal gekozen in de Haagse gemeenteraad. In 2004 werd hij door de Haagsche Courant uitgeroepen tot beste gemeenteraadslid, in 2011 kreeg hij de Haagse Kei en in 2014 werd hij genomineerd voor beste raadslid van Nederland. Na 16 jaar oppositieleider werd hij in de periode 2014 – 2018 wethouder Stadsontwikkeling, Wonen, Duurzaamheid en Cultuur en stadsdeelwethouder Segbroek. In deze rol bereikte hij veel voor de stad: hij opende o.a. bibliotheek Schilderswijk, Openluchttheater Zuiderpark, Urban Farmers, gaf de sleutels aan bewoners voor Buitenplaats Ockenburgh, Wooncoöperatie Roggeveenstraat, de Groene Mient, Maakhaven, de Besturing en stimuleerde tal van andere culturele broedplaatsen, duurzaamheids- en bewonersinitiatieven. Ook heeft hij nieuwe lijnen uitgezet zoals het kunstenplan ‘Ruimte voor de spelende mens’, de ‘Agenda Ruimte voor de stad’, de Woonvisie 2017 – 2030, het duurzaamheidskader ‘Op weg naar een duurzame warmtetransitie’ en bovenal het motto van het vorige college: ‘Vertrouwen op Haagse kracht’. Lange lijnen die niet vanzelf gaan, maar vragen om cultuurverandering in het stadhuis. Daarnaast had Joris het lef om zijn nek uit te steken en verantwoordelijkheid te dragen voor moeilijke dossiers die anderen niet aandurfden, zoals de huisvesting van vluchtelingen en de ontwikkeling van het Spuikwartier. En met resultaat: in korte tijd realiseerde hij in totaal maar liefst 17 nieuwe woonlocaties voor statushouders en kwam er een ander plan voor een cultuurgebouw aan een nieuw Spuiplein dat nu wordt gebouwd in het hart van de stad. Na de verkiezingen in maart 2018 kwam de Haagse Stadspartij weer in de oppositie en werd Joris opnieuw toegewijd raadslid onder het motto ‘ieder bestuur heeft recht op goede oppositie’. Joris wordt door vriend en vijand geprezen voor zijn open, betrokken en inhoudelijke aanpak. Als volksvertegenwoordiger geeft hij namens de Haagse Stadspartij al 22 jaar alles voor de stad.

Sores? Bel Joris! 06-28334942
 

Fatima Faïd

Fatima Faïd

RAADSLID
WOORDVOERDER: Sociale zaken, Integratie, Vluchtelingen met verblijfsstatus, Welzijn, Armoede, Werk en inkomen, Sociale zaken, Etnisch profileren, Emancipatie en Jeugd
Alle berichten van Fatima

Nadat Fatima in 2012, als fractievertegenwoordiger voor de Haagse Stadspartij, zitting nam in de commissie samenleving is zij in maart 2014 verkozen tot raadslid. Voordat ze actief werd in de raad werkte Fatima bij Stiom in stadsdeel Centrum.

Peter Bos

Peter Bos

RAADSLID
WOORDVOERDER: Stadsontwikkeling, Economie, Horeca, Sport, Financiën, Bedrijfsvoering, Cultureel erfgoed, Grondbeleid en Bibliotheken
Alle berichten van Peter

Na jaren achter de schermen te hebben gewerkt is Peter in 2014 fractievoorzitter geworden van de Haagse Stadspartij. “Nu we een grote partij zijn geworden die meedoet in het college van B&W voel ik een grote verantwoordelijkheid om mijn functie en onze nieuwe rol goed te vervullen.”

Tim de Boer

Tim de Boer

FRACTIEVERTEGENWOORDIGER

Alle berichten van Tim

Tim is opgeleid als architect en stedenbouwkundige, maar is al snel gaan schrijven over deze onderwerpen voor diverse bladen en media. Ook geeft hij les en is betrokken bij diverse projecten binnen en buiten de stad. Als fractievertegenwoordiger houdt hij zich bezig met alles wat te maken heeft met wonen.