Privacybeleid

Stichting Ondersteuning Fractie Haagse Stadspartij, gevestigd aan Spui 70, kamer A03.24
2511BT Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.haagsestadspartij.nl
Spui 70, kamer A03.24
2511BT Den Haag
070-3532230

Peter Bos is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Ondersteuning Fractie Haagse Stadspartij Hij is te bereiken via privacy@haagsestadspartij.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Ondersteuning Fractie Haagse Stadspartij verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Mailadressen

Persoonsgegevens die wij inzien
Stichting Ondersteuning Fractie Haagse Stadspartij kan jouw persoonsgegevens inzien doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons bestuur verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen inzien:
– Voornaam
– Achternaam
– Adres
– Postcode
– Plaats
– Stadsdeel
– Wijk
– Telefoonnummers
– Mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken geen bijzondere gegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Ondersteuning Fractie Haagse Stadspartij verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– Je te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Ondersteuning Fractie Haagse Stadspartij bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Mailadressen > Onbepaalde tijd > Totdat je jezelf uitschrijft voor onze nieuwsbrief
Ledenlijst > Onbepaalde tijd > Totdat je jouw lidmaatschap opzegt.

Het versturen van nieuwsbrieven Voor de verwerking van de nieuwsbrieven gebruikt Stichting Ondersteuning Fractie Haagse Stadspartij het nieuwsbriefsysteem van Mailpoet. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw mailadres opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailpoet. Voor het privacy beleid van Mailpoet verwijzen wij je naar https://www.mailpoet.com/privacy-notice/
Wanneer je jou afmeldt voor onze nieuwsbrief worden jouw gegevens ook uit het systeem van Mailpoet verwijderd. Delen van persoonsgegevens met derden Stichting Ondersteuning Fractie Haagse Stadspartij verstrekt uitsluitend jouw gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies en hyperlinks
Onze website maakt gebruik van cookies om de bezoekerservaring te optimaliseren. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Onze websites bevatten hyperlinks naar websites van andere partijen. Stichting Ondersteuning Fractie Haagse Stadspartij niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites of verantwoordelijk voor cookies van derden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account die zijn te vinden aan de onderkant van de nieuwsbrief.
Je kan bezwaar maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als je van mening bent dat het gebruik van jouw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten of het voldoen aan een wettelijke verplichting. Je kunt bezwaar maken door een brief te sturen, voorzien van jouw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs naar privacy@haagsestadspartij.nl. Vermeld in de brief duidelijk tegen welk gebruik van uw gegevens je bezwaar maakt.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Ondersteuning Fractie Haagse Stadspartij neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Wij nemen alle redelijke, passende beveiligingsmaatregelen de Haagse Stadspartij en onze leden, relaties en medewerkers te beschermen tegen onrechtmatige toegang of wijziging, openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens. We voldoen daarbij aan de geldende beveiligingsstandaarden. Stichting Ondersteuning Fractie Haagse Stadspartij heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

-Beveiligde internetverbinding
-Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall
-Encryptie beveiliging van de map met het ledenbestand