Tim de Boer

Fractievertegenwoordiger

Tim de Boer

Inbreng commissies, schriftelijke vragen en meer

Recente berichten

lees het rapport hier: https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/13/Overige%20bestuurlijke%20stukken/874784
Lees verder
geparkeerde fietsen
Bij de bouw van de woontorens op het KJ plein moet de fietsenstalling onder het...
Lees verder
haagse zendtijd politieke partijen
In het debat over de vrijspraak van Richard de Mos en consorten en het effect...
Lees verder
leegstaande panden naast politiebureau
In Den Haag is er een schreeuwende behoefte aan woningen. Als gemeente moeten we dan...
Lees verder
FLYER OMHOOG GEHOUDEN VOOR DEUR KOFFIEZAAK
In Den Haag mag je ondernemen zoals je wilt zolang je je maar gewoon aan...
Lees verder
sloopmachine
Wettelijk is geregeld dat je niet zomaar kan slopen in een beschermd stadsgezicht. Daarvoor moet...
Lees verder
Het Azivogebouw langs de oude Haagweg staat al vele jaren leeg. Wij, maar ook andere...
Lees verder
foto van een straat in mariahoeve met veel groen
Al in 2004 wilde de gemeenteraad de bijzondere wijk Mariahoeve voordragen als beschermd stadsgezicht. De...
Lees verder
In de Stuwstraat woonde de familie van Ben zo’n 40 jaar. Hij werd echter in...
Lees verder