Buitenlandse studenten uitgeknepen door DUWO en Universiteit Leiden

 

Recent hebben wij van buitenlandse studenten ( studerend aan de Universiteit Leiden in Den Haag) gehoord dat zij na twee jaar huisvesting op campus hun kamer moeten verlaten; Zelfs als hun studie 3 jaar duurt. Ze zijn vervolgens zelf verantwoordelijk om alternatieve huisvesting te vinden in Den Haag. Tim de Boer: “Door de harde deadline zonder mogelijkheden om te verlengen storten DUWO en de Universiteit Leiden deze studenten in grote onzekerheid op een woningmarkt waar verhuurders buitenlandse studenten als makkelijke prooi zien. Zij krijgen vaak te maken met te hoge huren of in slechte woningen”.  Bij verder onderzoek kwamen we nog meer gekke voorwaarden tegen zoals het moeten betalen van een “reserveringsfee” van € 285 euro, het niet tussentijds kunnen opzeggen van het contract en nog andere kosten die volgens de wet niet op deze wijze mogen worden doorberekend. Fatima Faïd: “Universiteiten zijn dol op buitenlandse studenten vanwege het hogere collegegeld dat ze mogen rekenen voor deze groep. Nu blijkt een sociale verhuurder hier ook van mee te profiteren. Schandalig hoe deze studenten worden uitgeknepen!”.

Tim de Boer: “In het standaard huurcontract worden bepaalde wettelijke afspraken onderuit gehaald, waardoor er geen zogenaamde voordelen aan een tijdelijk contract zitten, zoals eerder mogen opzeggen, maar wel de nadelen van de eindigheid. Ook staan er afspraken die niet in lijn zijn met de wet en strijdig zijn daarmee. Die bepalingen zijn dus nietig en gelden niet”. “Het is schandalig dat een sociale verhuurder contracten opstelt die willen en wetens niet voldoen aan de wetgeving. Op basis van de wet Goed Verhuurderschap zou de gemeente hiertegen moeten optreden”.

English translation here: https://haagsestadspartij.nl/foreign-students-squeezed-for-money-by-university-and-housing-corporation/

Meer weten over welke kosten in rekening mogen worden gebracht: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/woning-huren/vraag-en-antwoord/welke-extra-kosten-mag-verhuurder-bij-een-huurcontract-vragen

Schriftelijke vragen: Buitenlandse studenten uitgeknepen

Datum: 27 maart 2024

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

De Haagse Stadspartij is ter ore gekomen dat de Universiteit Leiden in samenwerking met de woningcorporatie DUWO buitenlandse studenten van het masterprogramma van drie jaar slechts twee jaar een tijdelijk contract geeft voor een kamer. De studenten kunnen tussendoor niet opzeggen. Ook worden er kosten in rekening gebracht die volgens uitspraken van de rechter niet mogen.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Fatima Faïd van de Haagse Stadspartij de volgende vragen:

 1. Is het college bekend met het feit dat buitenlandse studenten aan de Haagse Campus Leiden slechts twee jaar een studentenkamer krijgen aangeboden via DUWO? Zo nee, waarom niet?
 2. Kan het college aangeven hoe dit beleid ontstaan is? Waarom is er geen kamergarantie voor de volledige studieduur van 3 jaar?
 3. Kan het college aangeven of de gemeente door de Universiteit Leiden of de betrokken DUWO op de hoogte is gesteld van deze praktijk? Zo ja, sinds wanneer? Zo nee, wat vindt het college van deze constructie?
 4. Kan het college aangeven of deze constructie door het college wordt gesteund?
 5. Klopt het dat er jaarlijks enkele honderden kwetsbare studenten op straat worden gezet door DUWO? Zo ja, wat doen de Universiteit Leiden en DUWO om eventuele dakloosheid en stress bij studenten te voorkomen?
 6. Kan het college aangeven of studenten die geen kamer hebben kunnen vinden desondanks wel gewoon uit hun kamer worden gezet? Zo ja, hoe kan dit?
 7. Kan het college aangeven hoe buitenlandse studenten worden beschermd op de huidige woningmarkt tegen huisuitzetting, overbewoning, slechte omstandigheden en uitbuiting door huisbazen?
 8. Bij het inschrijven als buitenlandse student moeten buitenlandse studenten € 285 betalen als Housing Reservation Fee. Kan het college aangeven of dit ook geldt voor Nederlandse studenten? Zo nee, is er dan geen sprake van discriminatie?
 9. Is het college het met de Haagse Stadspartij eens dat hier sprake is van onduidelijke kosten die, net als verhuurkosten, contractkosten en dergelijke, niet in rekening mogen worden gebracht? Zo nee, waarom niet?
 10. Als deze “fee” toegang geeft tot de site room.nl, waarom betalen buitenlandse studenten € 285 voor dezelfde functionaliteit waar Nederlandse studenten € 35 voor betalen?
 11. Er zijn verschillende uitspraken van de rechter waarin schoonmaakkosten en reserveringskosten als onrechtmatig worden beschouwd. Kan het college aangeven of de reserveringskosten (onderdeel van de eerste betaling) en de kosten voor een eindschoonmaak wel in lijn zijn met de huidige wetgeving?
 12. Kan het college aangeven of het tussentijds niet kunnen opzeggen van een tijdelijke huurcontract in strijd is met de wetgeving?
 13. Normaal gesproken is hét voordeel van een tijdelijke huurovereenkomst dat de huurder tussentijds kan besluiten te vertrekken. Bij DUWO kan dit blijkbaar niet, maar zijn de huurders gebonden aan de termijn van twee jaar én het feit dat zij ingeschreven moeten zijn bij een onderwijsinstelling. Vindt het college het wenselijk dat er op deze, voor huurders zeer nadelige, manier wordt afgeweken van deze wetten?
 14. Als deze regelingen allemaal met het oog op de volgende studenten worden gebruikt, kan het college ophelderen hoe DUWO hier vanaf 1 juli mee omgaat? Dan wordt namelijk de mogelijkheid tijdelijke contracten aan te bieden überhaupt uit het wetboek gehaald.
 15. Is het college bereid met DUWO en de Universiteit Leiden in gesprek te gaan om de wijze van verhuren, de procedures en de contracten te laten voldoen aan de laatste stand van zaken in het huurrecht? Zo nee, waarom niet?
 16. Welke stappen zet het college, eventueel in samenwerking met DUWO en de universiteiten, om studenten duurzaam te huisvesten in Den Haag?

Fatima Faïd

Haagse Stadspartij