Partijbestuur

De Vereniging Haagse Stadspartij heeft een bestuur dat is gekozen door de leden.

Juliette Santegoeds (voorzitter)
Marie-josé van Boheemen (secretaris)
Hans van Bommel (algemeen bestuurslid)
Astrid Zoutenbier (algemeen bestuurslid)

Een vraag voor het bestuur? Stuur een e-mail

Juliette Santegoeds

Voorzitter

Stadslucht maakt vrij, nog steeds. Ik werk als docent-onderzoeker bij de opleiding Bestuurskunde/Overheidsmanagement van de Haagse Hogeschool en ben gespecialiseerd in stedelijke vraagstukken, vernieuwing democratie, interactieve beleidsvorming, wijkgericht werken en sociale en bestuurlijke innovatie. Als een van de oprichters van de Stadsambassade (netwerk van stadmakers) voel ik me thuis in het Den Haag ‘van onderop’. De stad is van ons, de mensen die er wonen, en niet van het grote geld. Samen met de rest van het bestuur, de fractie en de leden zetten we ons met hart en ziel in voor een sociaal, groen, creatief en superdivers Den Haag. Vrolijk activistisch en een tikkie anarchistisch en gedreven om het goede te doen. Links lokaal. Den Haag heeft de HSP nodig.

Marie-josé van Boheemen

Secretaris

Ik houd niet van politiek maar de politiek komt steeds op mijn pad en zit dan flink in de weg. Daar moet je dan wat mee. Alleen klagen aan de zijlijn schiet niet op dus als we samenwerken kunnen flink tegengas geven. Zeker vrouwen moeten hun stem laten horen. Ik houd van een positieve creatieve aanpak en doe mijn best al onze leden betrokken te laten zijn. Op z’n Rotterdams gezegd ‘Niet lullen maar doen’.

Penningmeester

Penningmeester

Hans van Bommel

Bestuurslid

Als ondernemer in de zorg en word ik gezien als een deskundige op de zorg voor vroeg-traumagerelateerde persoonlijkheidsstoornissen. Vanuit mijn rollen voorzitter van de ondernemingsraad van een grote Haagse zorginstelling en bestuurslid van een landelijke belangenvereniging voor mensen met een dissociatieve identiteitsstoornis neem ik bestuurlijke ervaring mee. Steeds meer mensen worden aan de zijkant van de maatschappij geparkeerd als ‘anders’, als minder mens. Als ik maar een klein beetje bij kan dragen dat mensen het gevoel hebben gewaardeerd te worden om wie ze zijn, is mijn aandeel geslaagd. Ik wil mijzelf hard maken om jongeren een belangrijke plaats te laten innemen binnen de partij.

Astrid Zoutenbier

BESTUURSLID

Ik voel mij betrokken bij de bewoners van Den Haag. Zo heb ik 16 jaar lang gewerkt met vrijwilligers van bewonersorganisaties en ondersteuning aan de besturen van deze organisaties gegeven.
Ook heb ik een warm hart voor de leden en het werk van de Haagse Stadspartij. Ik wil een steentje bijdragen aan het welzijn van iedereen met alles wat ik in mijn mars heb.

Rekeningnummer

Het rekeningnummer van de Haagse Stadspartij is: NL91INGB0007 8584 86 t.n.v. Haagse Stadspartij.

ANBI-status

De Haagse Stadspartij, is bij de belastingdienst als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) geregistreerd. Dit betekent dat de contributie van de leden en vrijwillige bijdragen door de Belastingdienst wordt aangemerkt als een gift. Onder bepaalde voorwaarden mag je dit bij de belastingaangifte vermelden als aftrekpost, wat deze bijdrage ook fiscaal aantrekkelijk maakt.

ANBI in praktijk

Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Andere voorwaarden zijn openheid en eerlijk communiceren. De Haagse Stadspartij vindt het belangrijk om aan deze voorwaarden te voldoen. Hieronder vind je informatie over hoe de Haagse Stadspartij aan haar ANBI-status voldoet. Voor meer informatie zie ook de voorschriften van de Rijksoverheid omtrent ANBI.

De naam van de instelling

Haagse Stadspartij (Statuten Haagse Stadspartij 5 november 1997).

ANBI fiscaalnummer

RSIN 816578709

E-mailadres

Bestuur: Stuur een mail naar het bestuur
Fractie: Stuur een mail naar de fractie

Doelstelling

De Haagse Stadspartij stelt zich tot doel om in de meest brede zin van het woord de kwaliteit van het stedelijk leven in de regio Den Haag te bewaken en waar mogelijk te verbeteren via deelname aan het openbare gemeentelijke en regionale bestuur (artikel 1. van statuten).

Beleidsplan

De Haagse Stadspartij is een lokale partij die streeft naar een groen, sociaal, creatief en gezond Den Haag met meer inspraak voor de bewoners. De Haagse Stadspartij is een partij die gaat voor de inhoud. We willen constructief bijdragen aan een beter Den Haag met een gemeentebestuur dat wél luistert naar de bewoners. Hagenaars houden van hun stad. Een stad die uniek is door de nabijheid van zee, strand en duinen. Het groen, de kunst en cultuur en het historische karakter van deze stad zijn ons veel waard. Hagenaars zijn betrokken bij hun directe leefomgeving en springen daarvoor in de bres als het nodig is. Ook zijn er ontelbare initiatieven om de stad leefbaarder, creatiever en socialer te maken. Met al deze mensen en groepen wil de Haagse Stadspartij intensief samenwerken. Samen de stad beter maken, dat is ons doel. Om dit beleid te realiseren is een partijprogramma opgesteld, nemen we deel in de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders en organiseren we activiteiten in en met de stad. Het bestuur zorgt hierbij voor de onderlinge samenhang, de inbreng van de leden en doet verder actief mee.

Programma

Bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat uit tenminste drie en niet meer dan zeven personen die door de algemene ledenvergadering worden benoemd. De zittingsduur van het bestuur begint uiterlijk drie maanden na de gemeenteraadsverkiezingen, in principe voor de duur van vier jaar.
Het huidige bestuur bestaat uit Juliette Santegoeds (voorzitter), Marie-josé van Boheemen (secretaris), Gerwin van Vulpen (penningmeester), Hans van Bommel (algemeen bestuurslid) en Astrid Zoutenbier (algemeen bestuurslid).

Beloningsbeleid

Het bestuur van de partij werkt op vrijwillige basis en kent geen beloningsbeleid. Zij kunnen slechts de hoogstnoodzakelijke onkosten voor de ondersteuning van bestuursactiviteiten declareren. 

Balans

Haagse Stadspartij – jaarcijfers 2017

Jaarcijfers 2017