Partijbestuur

Ilse, Tess, Vanisha, Patricia en Arantxa ( van lnr)

 

Bestuur 2022-2026

De Vereniging Haagse Stadspartij heeft een bestuur dat is gekozen door de leden. In 2022 zijn als nieuw bestuur gekozen:

Patricia Dinkela (voorzitter)

Tess Kirby (secretaris) 

Vanisha Baksoellah (activiteiten en community)

 

“Als nieuw bestuur is ons doel om samen te werken aan een stad die weer van de mensen is. In deze tijd van toenemende sociaal maatschappelijke- en financiële ongelijkheid is het belangrijk dat iedere stem wordt gehoord. De nadruk ligt voor ons op gelijkwaardigheid, inclusie en als partij een gemeenschap vormen waar iedereen zich welkom voelt. Wij hopen dat onze leden, sympathisanten en geïnteresseerden ons weten te vinden via socials en bij partijbijeenkomsten en wij horen graag jullie ideeën over de toekomst van de partij of acties en evenementen die jullie willen opzetten en waarbij we jullie kunnen steunen.”

 

Een vraag voor het bestuur? Stuur een e-mail

 

Rekeningnummer

Het rekeningnummer van de Haagse Stadspartij is: NL84 SNSB 0339 4556 75 t.n.v. Haagse Stadspartij.

ANBI-status

De Haagse Stadspartij, is bij de belastingdienst als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) geregistreerd. Dit betekent dat de contributie van de leden en vrijwillige bijdragen door de Belastingdienst wordt aangemerkt als een gift. Onder bepaalde voorwaarden mag je dit bij de belastingaangifte vermelden als aftrekpost, wat deze bijdrage ook fiscaal aantrekkelijk maakt.

ANBI in praktijk

Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Andere voorwaarden zijn openheid en eerlijk communiceren. De Haagse Stadspartij vindt het belangrijk om aan deze voorwaarden te voldoen. Hieronder vind je informatie over hoe de Haagse Stadspartij aan haar ANBI-status voldoet. Voor meer informatie zie ook de voorschriften van de Rijksoverheid omtrent ANBI.

De naam van de instelling

Haagse Stadspartij (Statuten Haagse Stadspartij 5 november 1997).

KVK: 40413928

ANBI fiscaalnummer

RSIN 816578709

E-mailadres

Bestuur: Stuur een mail naar het bestuur
Fractie: Stuur een mail naar de fractie

Doelstelling

De Haagse Stadspartij stelt zich tot doel om in de meest brede zin van het woord de kwaliteit van het stedelijk leven in de regio Den Haag te bewaken en waar mogelijk te verbeteren via deelname aan het openbare gemeentelijke en regionale bestuur (artikel 1. van statuten).

Beleidsplan

De Haagse Stadspartij is een lokale partij die streeft naar een groen, sociaal, creatief en gezond Den Haag met meer inspraak voor de bewoners. De Haagse Stadspartij is een partij die gaat voor de inhoud. We willen constructief bijdragen aan een beter Den Haag met een gemeentebestuur dat wél luistert naar de bewoners. Hagenaars houden van hun stad. Een stad die uniek is door de nabijheid van zee, strand en duinen. Het groen, de kunst en cultuur en het historische karakter van deze stad zijn ons veel waard. Hagenaars zijn betrokken bij hun directe leefomgeving en springen daarvoor in de bres als het nodig is. Ook zijn er ontelbare initiatieven om de stad leefbaarder, creatiever en socialer te maken. Met al deze mensen en groepen wil de Haagse Stadspartij intensief samenwerken. Samen de stad beter maken, dat is ons doel. Om dit beleid te realiseren is een partijprogramma opgesteld, nemen we deel in de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders en organiseren we activiteiten in en met de stad. Het bestuur zorgt hierbij voor de onderlinge samenhang, de inbreng van de leden en doet verder actief mee.

Programma

Bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat uit tenminste drie en niet meer dan zeven personen die door de algemene ledenvergadering worden benoemd. De zittingsduur van het bestuur begint uiterlijk drie maanden na de gemeenteraadsverkiezingen, in principe voor de duur van vier jaar.

Beloningsbeleid

Het bestuur van de partij werkt op vrijwillige basis en kent geen beloningsbeleid. Zij kunnen slechts de hoogstnoodzakelijke onkosten voor de ondersteuning van bestuursactiviteiten declareren. 

Balans

Haagse Stadspartij – jaarcijfers 2021