Bestuur 2022 – 2026

De Vereniging Haagse Stadspartij heeft een bestuur dat is gekozen door de leden. In 2022 zijn als nieuw bestuur gekozen:

  • Patricia Dinkela (voorzitter)
  • Tess Kirby (secretaris) 
  • Vanisha Baksoellah (activiteiten en community)
  • Mirjam de Mooij (penningmeester)

Als nieuw bestuur is het ons doel om samen te werken aan een stad die weer van de mensen is. In deze tijd van toenemende sociaal maatschappelijke- en financiële ongelijkheid is het belangrijk dat iedere stem wordt gehoord. De nadruk ligt voor ons op gelijkwaardigheid, inclusie en als partij een gemeenschap vormen waar iedereen zich welkom voelt. Wij hopen dat onze leden, sympathisanten en geïnteresseerden ons weten te vinden via socials en bij partijbijeenkomsten en wij horen graag jullie ideeën over de toekomst van de partij of acties en evenementen die jullie willen opzetten en waarbij we jullie kunnen steunen.

Een vraag voor het bestuur? Stuur een e-mail

Van links naar rechts: Patricia, Tess, Vanisha, Mirjam.

Foto van Patricia Foto van Tess Foto van Vanisha Foto van Mirjam   

Bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat uit tenminste drie en niet meer dan zeven personen die door de algemene ledenvergadering worden benoemd. De zittingsduur van het bestuur begint uiterlijk drie maanden na de gemeenteraadsverkiezingen, in principe voor de duur van vier jaar.

Beloningsbeleid

Het bestuur van de partij werkt op vrijwillige basis en kent geen beloningsbeleid. Zij kunnen slechts de hoogstnoodzakelijke onkosten voor de ondersteuning van bestuursactiviteiten declareren.