Partijbestuur

De Vereniging Haagse Stadspartij heeft een bestuur dat is gekozen door de leden.

Hubert Jehee (voozitter) 06-53942965
Marie-José van Boheemen (secretaris)
Jeffrey Schryvers (bestuurslid)
Kees Schrijver (penningmeester)
Astrid Zoutenbier (bestuurslid)

Een vraag voor het bestuur? Stuur een e-mail

Hubert Jehee

Voorzitter

Wat mij raakt is de inhoudelijke bewogenheid van de leden van de Haagse Stadspartij, stuk voor stuk mensen die staan voor een groene, sociale en culturele leefomgeving, die met hun hart en ziel verbonden zijn aan de burgers van ons Den Haag, die ook zelf tot deze burgers behoren.

Kees Schrijver

Penningmeester en bestuurslid

Als Hagenees bepaal ik zelf wat er in mijn buurt nodig is, samen met mijn buren. We beheren samen het groen en de bibliotheek. De Haagse Stadspartij is onze stem in het gemeentebeleid.

Astrid Zoutenbier

BESTUURSLID

Ik voel mij betrokken bij de bewoners van Den Haag. Zo heb ik 16 jaar lang gewerkt met vrijwilligers van bewonersorganisaties en ondersteuning aan de besturen van deze organisaties gegeven.
Ook heb ik een warm hart voor de leden en het werk van de Haagse Stadspartij. Ik wil een steentje bijdragen aan het welzijn van iedereen met alles wat ik in mijn mars heb.

Rekeningnummer

Het rekeningnummer van de Haagse Stadspartij is: NL91INGB0007 8584 86 t.n.v. Haagse Stadspartij.

ANBI-status

De Haagse Stadspartij, is bij de belastingdienst als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) geregistreerd. Dit betekent dat de contributie van de leden en vrijwillige bijdragen door de Belastingdienst wordt aangemerkt als een gift. Onder bepaalde voorwaarden mag je dit bij de belastingaangifte vermelden als aftrekpost, wat deze bijdrage ook fiscaal aantrekkelijk maakt.

ANBI in praktijk

Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Andere voorwaarden zijn openheid en eerlijk communiceren. De Haagse Stadspartij vindt het belangrijk om aan deze voorwaarden te voldoen. Hieronder vind je informatie over hoe de Haagse Stadspartij aan haar ANBI-status voldoet. Voor meer informatie zie ook de voorschriften van de Rijksoverheid omtrent ANBI.

De naam van de instelling

Haagse Stadspartij (Statuten Haagse Stadspartij 5 november 1997).

ANBI fiscaalnummer

RSIN 816578709

E-mailadres

Bestuur: Stuur een mail naar het bestuur
Fractie: Stuur een mail naar de fractie

Doelstelling

De Haagse Stadspartij stelt zich tot doel om in de meest brede zin van het woord de kwaliteit van het stedelijk leven in de regio Den Haag te bewaken en waar mogelijk te verbeteren via deelname aan het openbare gemeentelijke en regionale bestuur (artikel 1. van statuten).

Beleidsplan

De Haagse Stadspartij is een lokale partij die streeft naar een groen, sociaal, creatief en gezond Den Haag met meer inspraak voor de bewoners. De Haagse Stadspartij is een partij die gaat voor de inhoud. We willen constructief bijdragen aan een beter Den Haag met een gemeentebestuur dat wél luistert naar de bewoners. Hagenaars houden van hun stad. Een stad die uniek is door de nabijheid van zee, strand en duinen. Het groen, de kunst en cultuur en het historische karakter van deze stad zijn ons veel waard. Hagenaars zijn betrokken bij hun directe leefomgeving en springen daarvoor in de bres als het nodig is. Ook zijn er ontelbare initiatieven om de stad leefbaarder, creatiever en socialer te maken. Met al deze mensen en groepen wil de Haagse Stadspartij intensief samenwerken. Samen de stad beter maken, dat is ons doel. Om dit beleid te realiseren is een partijprogramma opgesteld, nemen we deel in de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders en organiseren we activiteiten in en met de stad. Het bestuur zorgt hierbij voor de onderlinge samenhang, de inbreng van de leden en doet verder actief mee.

Programma

Bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat uit tenminste drie en niet meer dan zeven personen die door de algemene ledenvergadering worden benoemd. De zittingsduur van het bestuur begint uiterlijk drie maanden na de gemeenteraadsverkiezingen, in principe voor de duur van vier jaar.
Het huidige bestuur bestaat uit Hubert Jehee (voorzitter), Marie-José van Boheemen (secretaris), Kees Schrijver (penningmeester), Jeffrey Schryvers (bestuurslid) en Astrid Zoutenbier (bestuurslid).

Beloningsbeleid

Het bestuur van de partij werkt op vrijwillige basis en kent geen beloningsbeleid. Zij kunnen slechts de hoogstnoodzakelijke onkosten voor de ondersteuning van bestuursactiviteiten declareren. 

Balans

Haagse Stadspartij – jaarcijfers 2017

Jaarcijfers 2017