Financiële verantwoording

Financiële verantwoording

Als Haagse Stadspartij vinden we transparantie over onze inkomsten en uitgaven heel belangrijk. Daarom publiceren we – in lijn met onze aangenomen moties – zoals altijd de financiele resultaten van de Vereniging Haagse Stadspartij. 

Verantwoording van de besteding van het fractiebudget loopt via de gemeentelijke accountant. 

2023

2022

2021