Vereniging

Doelstelling
De Haagse Stadspartij stelt zich tot doel om in de meest brede zin van het woord de kwaliteit van het stedelijk leven in de regio Den Haag te bewaken en waar mogelijk te verbeteren via deelname aan het openbare gemeentelijke en regionale bestuur (artikel 1. van statuten).

Statuten
Klik op de volgende link voor de volledige statuten van de Haagse Stadspartij: Statuten Haagse-Stadspartij

Beleidsplan
De Haagse Stadspartij is een lokale partij die streeft naar een groen, sociaal, creatief en gezond Den Haag met meer inspraak voor de bewoners. De Haagse Stadspartij is een partij die gaat voor de inhoud. We willen constructief bijdragen aan een beter Den Haag met een gemeentebestuur dat luistert naar de bewoners. Hagenaars houden van hun stad. Een stad die uniek is door de nabijheid van zee, strand en duinen. Het groen, de kunst en cultuur en het historische karakter van deze stad zijn ons veel waard. Hagenaars zijn betrokken bij hun directe leefomgeving en springen daarvoor in de bres als het nodig is. Ook zijn er ontelbare initiatieven om de stad leefbaarder, creatiever en socialer te maken. Met al deze mensen en groepen wil de Haagse Stadspartij intensief samenwerken. Samen de stad beter maken, dat is ons doel. Om dit beleid te realiseren is een partijprogramma opgesteld, nemen we deel in de gemeenteraad en organiseren we activiteiten in en met de stad. Het bestuur zorgt hierbij voor de onderlinge samenhang, de inbreng van de leden en doet verder actief mee.

Bestuur 
Het bestuur bestaat uit tenminste drie en niet meer dan zeven personen die door de algemene ledenvergadering worden benoemd. De zittingsduur van het bestuur begint uiterlijk drie maanden na de gemeenteraadsverkiezingen, in principe voor de duur van vier jaar.

In 2022 zijn als nieuw bestuur gekozen:

  • Patricia Dinkela (voorzitter)
  • Tess Kirby (secretaris) 
  • Vanisha Baksoellah (activiteiten en community)
  • Mirjam de Mooij (penningmeester)

Het bestuur van de partij werkt op vrijwillige basis en kent geen beloningsbeleid. Zij kunnen slechts de hoogstnoodzakelijke onkosten voor de ondersteuning van bestuursactiviteiten declareren.

Een vraag voor het bestuur? Stuur een e-mail

ANBI Status

De Haagse Stadspartij, is bij de belastingdienst als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) geregistreerd. Dit betekent dat de contributie van de leden en vrijwillige bijdragen door de Belastingdienst wordt aangemerkt als een gift. Onder bepaalde voorwaarden mag je dit bij de belastingaangifte vermelden als aftrekpost, wat deze bijdrage ook fiscaal aantrekkelijk maakt

ANBI in praktijk

Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Andere voorwaarden zijn openheid en eerlijk communiceren. De Haagse Stadspartij vindt het belangrijk om aan deze voorwaarden te voldoen. Hieronder vind je informatie over hoe de Haagse Stadspartij aan haar ANBI-status voldoet. Voor meer informatie zie ook de voorschriften van de Rijksoverheid omtrent ANBI.

Rekeningnummer

Het rekeningnummer van de Haagse Stadspartij is: NL84 SNSB 0339 4556 75 t.n.v. Haagse Stadspartij.