Politie publiceert foute informatie op sociale media

 

Begin maart publiceerde het AD een verhaal over een straatkrantverkoper die zou zijn opgepakt met 32.000 euro in zijn zak. Het leverde veel geschreeuw op via social media. Enkele dagen later bleek het verhaal toch anders. Het geld was in zijn verblijfplaats in beslag genomen. schreef het AD na een interview met deze man. Met een beetje speurwerk bleek het eerste artikel in het AD gebaseerd te zijn op een tweet en facebook post van de Politie Eenheid Den Haag ( zie foto hieronder).

Fatima Faïd: ” De vork zat toch anders in de steel dan de stad op basis van het eerste artikel dacht. Het is heel gek dat de politie zo’n foutief bericht de wereld in helpt via sociale media”. Tim de Boer vervolgt: “In de tussentijd staan de verschillende posts nog steeds online, ookal blijken ze nu fout te zijn. Dit kan en moet beter”. Gezal Karabekir: “Journalisten moeten kunnen vertrouwen op het feit dat de politie juiste informatie geeft. Dit bericht geeft maar weer eens aan dat er nog heel veel te verbeteren valt.”

Opjagen en beboeten dakloze mensen

Het controleren van deze straatkrantverkoper past in de berichten die de Haagse Stadspartij ontvangt over het steeds meer volgen, beboeten en lastig vallen van dakloze mensen door politie en handhavers. De Haagse Stadspartij wil daarom meer weten over deze zaak en hoe de politie in het algemeen omgaat met dakloze mensen en straatkrantverkopers. Immers: We krijgen steeds meer berichten dat dakloze mensen worden beboet voor buitenslapen of “overlast”, terwijl zij nergens anders heen kunnen. Fatima Faïd: “Het beboeten en opjagen van dakloze mensen werkt averechts. Boetes kunnen niet worden geïnd. Dat kan wel als ze weer een huis hebben. Dan vallen er meteen tientallen incasso’s op de mat”.

Schriftelijke vragen: politie Eenheid Den Haag maakt grove fouten op sociale media

Indiener: Fatima Faïd, Haagse Stadspartij

Datum: 27 maart 2024

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Het AD publiceerde begin maart twee verhalen over een straatkrantverkoper.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Fatima Faïd van de Haagse Stadspartij de volgende vragen:

 1. Kent het college het artikel met de titel “Verbazing bij agenten: straatkrantverkoper blijkt bijna 32.000 euro op zak te hebben”?
 2. Kent het college het artikel met de titel “Het was mijn geld, mevrouw: straatkrantverkoper die met bijna 32.000 euro werd gepakt doet zijn verhaal”?
 3. Kan het college bij de politie Eenheid Den Haag informeren en een uitgebreide reactie vragen op de artikelen en de daarin genoemde feiten?
 4. Kan het college bevestigen dat de politie zelf op social media een foutief verhaal heeft geplaatst? (zie bijlage 2) Zo ja, hoe kan dat?
 5. Klopt het dat deze social media posts tot op heden (27-3-2024) nog steeds online staan? Zo ja, hoe kan dat?
 6. Kan het college aangeven wat de politie gaat doen om het beeld, wat uit de foutieve posts naar voren komt te corrigeren?
 7. Kan het college navragen of de politie Eenheid Den Haag excuses heeft aangeboden aan de betreffende persoon vanwege de grove fouten die zij heeft gemaakt? Als dat niet zo is, kan het college aandringen omdat alsnog te doen?
 8. Kan het college aangeven in hoeveel andere gevallen de berichtgeving vanuit de politie onjuist is geweest? Zo nee, waarom niet?
 9. Heeft de politie Eenheid Den Haag wel eens geëvalueerd hoe zij sociale media en persberichten gebruikt? Zo ja, kan de raad die evaluatie ontvangen? Zo nee, waarom niet?
 10. Kan het college uitzoeken of deze persoon zijn geld terug ontvangt? Zo nee, waarom niet?
 11. Op basis van welke wet of aanleiding is deze straatkrantverkoper gecontroleerd? Was daar wel een wettelijke basis voor?
 12. Klopt het dat de politie zijn woonruimte heeft doorzocht? Zo ja, op welke wettelijke basis was dat?
 13. Kan het college aangeven hoe vaak straatkrantverkopers worden gecontroleerd door de politie of gemeentelijke handhavers?
 14. In het tweede artikel wordt gesteld dat er afgelopen jaar 600 boetes zijn uitgeschreven voor buitenslapen of overlast. Kan het college deze uitsplitsen naar type boetes?
 15. Zijn er dak- en thuisloze mensen die meerdere keren boetes hebben gekregen? Zo ja, in hoeverre werkt dat volgens het college?
 16. Volgt het college de lijn van Rotterdam waarbij men dak- en thuisloze mensen minimaal 6 keer probeert te beboeten in korte tijd zodat ze uitgezet kunnen worden? Zo ja, op basis van welk besluit van de Haagse raad is dat?
 17. Het gemeentelijke beleid stelt dak- en thuislozen niet te beboeten maar door te geleiden naar hulp en zorg. Bij hoeveel van de mensen die boetes hebben gekregen is dat gebeurd?
 18. Wat doet het college voor de mensen die zogenaamd “niet rechthebbende” zijn, maar wel op straat moeten overleven?
 19. Hoeveel personen slapen er momenteel in bossen, duinen en parken in Den Haag?
 20. Wat doet het college om ervoor te zorgen dat dit in de stad van Vrede en Recht niet meer nodig is?
 21. Is het college bereid om in het kampeerverbod een uitzondering te maken voor mensen die buiten slapen als gevolg van dakloosheid?
 22. Kan het college aangeven of uitgeschreven boetes kwijtgescholden kunnen worden en of er bij de bezwaarprocedures rekening gehouden wordt met dakloosheid?
 23. Op welke wijze communiceert de gemeente met handhavers en politie over het Haagse beleid om geen boetes uit te schrijven in het geval van buiten slapen door dakloosheid? Krijgen zij trainingen en/of andere vormen van educatie om mensen die buiten slapen naar hulp te begeleiden?
 24. Kan het college aangeven of er een overzicht bestaat voor handhaving en politie waarin alle hulp- en belangenorganisaties, inclusief het daklozenloket, staan genoteerd ten aanzien van hulp bij dakloosheid? Wordt daar gebruik van gemaakt? Zo nee, waarom niet?
 25. Kan het college aangeven of zij bereid is een dergelijk overzicht te maken in het geval dit nog niet zo is? Zo nee, waarom niet?
 26. Kan het college aangeven of er periodiek met de lokale driehoek overlegd wordt over het beleid ten aanzien van dakloosheid en buiten slapen en wordt er geëvalueerd? Zo ja, wat is de inhoud van de evaluatie? Zo nee, waarom niet?
 27. Kan het college aangeven wanneer er volgens de gemeente en handhaving/politie sprake van overlast is als gevolg van buitenslapen? Welke factoren wegen er mee bij het uitschrijven van boetes anders dan het buitenslapen zelf?

Fatima Faïd

Haagse Stadspartij

 

facebookbericht waarmee de ellende begon