Geen plek in Den Haag voor extreemrechtse vereringen

 

Een enorme politiemacht beschermde op 24 april de extreemrechtse herdenking van Willem van Oranje. De nazi’s van Voorpost en de Geuzenbond willen zo via Willem van Oranje hun gedachtegoed normaliseren. Er is echter niks normaals aan het zwaaien met  de door de NSB gebruikte prinsenvlaggen. Gelukkig was de tegendemo met meer mensen en produceerden zij heel veel lawaai. 

Als Haagse Stadspartij zullen we ons blijven verzetten tegen deze herdenking. Tim de Boer: “opvallend was dat er alleen rechtse media waren zoals PowNed en Youtuber Bender. Voor zover er mainstream media was deed deze zeer neutraal verslag zonder het extreemrechtse element te benoemen”. 

De Haagse Stadspartij bedankt alle aanwezigen voor hun lawaai bij het protest tijdens de herdenking van Willem van Oranje en tot volgend jaar! 

twee vlaggen

Originele bericht:

Op 24 april wil het extreemrechtse Voorpost, samen met de Geuzenbond in het hart van Den Haag Willem van Oranje vereren. Daarbij kondigen ze een gastspreker aan van de Vlaamse organisatie Schild en Vrienden. Op 12 maart 2024 werd de oprichter en leider van deze organisatie veroordeeld tot één jaar effectieve gevangenisstraf voor inbreuken op de racisme- en discriminatiewetgeving en tien maanden gevangenisstraf met uitstel voor illegaal wapenbezit. Ook kreeg hij effectieve geldboetes van 16.000 euro en 8.000 euro. Daarbovenop werd hij voor tien jaar uit zijn politieke rechten ontzet. Fatima Faïd: “Het is onwenselijk om ruimte te geven aan jaarlijkse herdenkingen door extreemrechtse organisaties. De publieke ruimte is van ons. Niet van hen”.

Tot slot stelt Fatima Faïd: “”We moeten onszelf organiseren in zaaltjes, zolders en vooral, VOORAL, op straat. Hieronder een publicatie met allerlei goede ideeën.

40 Ways to Fight Fascists

en lees ter inspiratie bijvoorbeeld:

https://www.everand.com/book/392200753/Alerta-Alerta-Snapshots-of-Europe-s-Anti-fascist-Struggle

 

de vragen: 

Naar aanleiding van berichten op sociale media (zie bijlage) stelt de Haagse Stadspartij de volgende vragen:

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Fatima Faïd, de volgende vragen:

1. Is het college bekend met het voornemen van Voorpost en de Geuzenbond om op 24 april a.s. Willem van Oranje te eren? (zie bijlage)
2. Voorpost en de Geuzenbond willen dit doen op het Noordeinde voor het werkpaleis van de Koning. Is het college van plan dit toe te staan?

Voorpost en de Geuzenbond zijn extreemrechtse groepen. Op de uitnodiging staat dat er ook iemand van het Vlaamse Schild en Vrienden komt spreken. Op 12 maart 2024 werd de oprichter en leider van deze organisatie veroordeeld tot één jaar effectieve gevangenisstraf voor inbreuken op de racisme- en discriminatiewetgeving en tien maanden gevangenisstraf met uitstel voor illegaal wapenbezit. Ook kreeg hij effectieve geldboetes van 16.000 euro en 8.000 euro. Daarbovenop werd hij voor tien jaar uit zijn politieke rechten ontzet.

3. Kan het college aangeven hoe de driehoek omgaat met de mogelijke aanwezigheid van deze extreemrechtse haatprediker?
4. Is het college het met de Haagse Stadspartij eens dat er in Den Haag geen ruimte dient te zijn voor extreemrechtse vereringen? Zo nee, waarom niet?
5. Kan het college deze vragen voor 24 april a.s. beantwoorden?

Fatima Faïd

Haagse Stadspartij