Stewards op de boulevard ook tegen straatintimidatie inzetten!

 

Wist je dat we in Scheveningen boulevardstewards hebben die gedurende de zomer worden ingezet om bezoekers van de boulevard aan te spreken op hun gedrag wanneer er straatintimidatie heeft plaatsgevonden? Dat vind de Haagse Stadspartij super goed! Deze beveiligers van Meion hebben dus incidenten van seksuele of straatintimidatie bijgehouden, de daders aangesproken én de slachtoffers (indien gewenst) bijgestaan. 

Helaas kun je tot op heden geen aangifte doen tegen straatintimidatie, maar daar komt vanaf 1 juli 2024 verandering in. Er is dan een nieuwe wet die het mogelijk maakt om seksuele misdrijven aan te pakken. Wij vinden dat die boulevardstewards hiervan op de hoogte gesteld moeten worden, zodat ze deze zomer nog de slachtoffers van straatintimidatie kunnen helpen bij het doen van een aangifte! Mits zij dat zelf willen, natuurlijk. Burgemeester van Zanen vond dat een goed idee, dus omarmde hij onze motie. En deze heeft het met een mooie meerderheid gehaald!

Zorgwekkend dat PVV, Hart voor Den Haag en FvD niet voor onze motie hadden gestemd. Ze hadden geen stemverklaring hiervoor.

uitslag stemming.

De motie:

Motie: Boulevardstewards tegen straatintimidatie

Indiener: Fatima Faïd, Haagse Stadspartij

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 4 april 2024, ter bespreking van Raadsmededeling actieplan kust 2024 (RIS17771).

Constaterende, dat:

  • Gedurende de zomer boulevardstewards van Meion zijn ingezet om bezoekers van de boulevard aan te spreken op hun gedrag wanneer er straatintimidatie plaatsvond;
  • De stewards incidenten van seksuele of straatintimidatie hebben bijgehouden en daders hebben aangesproken en slachtoffers (indien gewenst) hebben bijgestaan;
  • Ondernemers op de boulevard aangeven dat zij een positief effect zien in het gedrag van jongeren op de boulevard als de stewards aanwezig zijn.

Overwegende, dat:

  • Straatintimidatie vanaf 1 juli 2024 strafbaar wordt door een nieuwe wet om seksuele misdrijven aan te pakken;
  • Boulevardstewards ervaring hebben met het bijstaan van slachtoffers van straatintimidatie;
  • De gemeente de urgentie van de problematiek en het maatschappelijke belang om hiertegen op te treden onderstreept.

Verzoekt het college:

  • Boulevardstewards van Meion zo snel mogelijk te informeren over de nieuwe wet die straatintimidatie vanaf 1 juli strafbaar stelt;
  • Om voor de boulevardstewards een overzicht te maken, zodat zij slachtoffers van straatintimidatie beter kunnen steunen bij het doen van een aangifte;
  • Bij te houden in hoeveel gevallen van seksuele of straatintimidatie op de boulevard het tot een aangifte is gekomen via deze aanpak;
  • De raad voor de zomer van 2024 te informeren over de gesprekken met

En gaat over tot de orde van de dag.

Fatima Faïd,

Haagse Stadspartij