De Haagse Stadspartij vraagt om een bomenprotocol

Om ongelukken zoals met de acacia’s op het Korte Voorhout te voorkomen heeft Gerwin van Vulpen, raadslid van de Haagse Stadspartij, gepleit voor een bomenprotocol dat voor iedereen inzichtelijk is. Daarin zouden de standaard beschermingsmaatregelen uit het handboek, aangevuld met specifieke bouwtechnische voorschriften moeten komen te staan. “Een stad als Lelystad, die nauwelijks monumentale bomen heeft, hanteert dat ook,” volgens van Vulpen.

De Haagse Stadspartij heeft vanaf het begin van het debat over de aanleg van de parkeergarage onder het Tournooiveld aangedrongen op het zorgvuldig doorlopen van de procedures. Van Vulpen: “De garage wordt aangelegd op een belangrijke historische plek in onze binnenstad. Om ongelukken te voorkomen zijn boombeschermingsmaatregelen van groot belang. Deze boombeschermingsmaatregelen zouden wat de fractie van de Haagse Stadspartij betreft voor iedereen, zowel aannemers als burgers en de raad, inzichtelijk beschikbaar moeten zijn”.

“Een ongeluk zit natuurlijk in een klein hoekje,” stelt van Vulpen: “Maar met heldere richtlijnen weten we beter waar we aan toe zijn. Zo is het goed dat de wethouder na het ongeluk de werkzaamheden direct heeft stil gelegd, en inmiddels een bomenwacht heeft laten aan stellen. Maar we zien dit soort protocollen graag op een transparante wijze vastgelegd om herhaling te voorkomen.”

In de raadsvergadering van 25 juni heeft Van Vulpen daarom aan de wethouder voorgesteld om voor alle grote bouwprojecten een transparant bomenprotocol te maken. Wethouder Revis is bereid om te onderzoeken of zo’n bomenprotocol voor Den Haag een goede oplossing is om ongelukken te voorkomen