Day

juni 25, 2015
Maakhaven

Twee miljoen extra voor broedplaatsen

Wethouder Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij trekt twee miljoen extra uit voor culturele broedplaatsen. Tezamen met het nieuwe beleidsplan Kunst en Cultuur heeft de raad ingestemd met deze extra investering in broedplaatsen. Geld gereserveerd voor leegstandsbestrijding wordt hier voor ingezet. Het beleidsplan is tot stand gekomen in samenwerking met de stad en de culturele...
Lees verder

Inbreng bespreking jaarrekening 2014

Vandaag werd er in de raadsvergadering gesproken over de Jaarrekening 2014, fractievoorzitter Peter Bos sprak de volgende tekst uit; Voorzitter, Het College van B&W heeft de jaarrekening over 2014 gepresenteerd. We hebben de jaarrekening uitgebreid besproken in de commissies en kunnen tot de conclusie komen dat zowel het beleid als de cijfers over 2014 prima...
Lees verder
Gerwin van Vulpen

De Haagse Stadspartij vraagt om een bomenprotocol

Om ongelukken zoals met de acacia’s op het Korte Voorhout te voorkomen heeft Gerwin van Vulpen, raadslid van de Haagse Stadspartij, gepleit voor een bomenprotocol dat voor iedereen inzichtelijk is. Daarin zouden de standaard beschermingsmaatregelen uit het handboek, aangevuld met specifieke bouwtechnische voorschriften moeten komen te staan. “Een stad als Lelystad, die nauwelijks monumentale bomen...
Lees verder
Fatima Faïd

Haagse Stadspartij onaangenaam verrast door segregatie-uitspraken wethouder Baldewsingh

Fatima Faïd, raadslid van de Haagse Stadspartij, heeft schriftelijke vragen aan het college gesteld naar aanleiding van uitspraken die wethouder Baldewsingh afgelopen weekend deed in het Algemeen Dagblad Haagsche Courant. Wethouder Baldewsingh gaf in deze krant aan van mening te zijn dat er “niks mis is met segregatie”. Faïd: “Ik was echt met stomheid geslagen...
Lees verder