Inbreng bespreking jaarrekening 2014

Vandaag werd er in de raadsvergadering gesproken over de Jaarrekening 2014, fractievoorzitter Peter Bos sprak de volgende tekst uit;

Voorzitter,

Het College van B&W heeft de jaarrekening over 2014 gepresenteerd. We hebben de jaarrekening uitgebreid besproken in de commissies en kunnen tot de conclusie komen dat zowel het beleid als de cijfers over 2014 prima zijn. De gemeente Den Haag heeft haar financiën goed op orde. Ik wil het college hiermee van harte complimenteren. Te meer daar in het Halfjaarbericht over 2014 nog een groot tekort werd voorspeld. Dat tekort is door een pakket van maatregelen teruggedrongen. Het financiële resultaat over 2014 is 22,9 miljoen euro positief. En dat is een prestatie van formaat.
De financiële basis geeft vertrouwen voor de komende jaren waarin nog veel plannen moeten worden uitgevoerd. Dat vertrouwen is belangrijk want er ligt een enorme opgave voor de stad. Ik noem alleen al de werkgelegenheid die fors verbeterd moet worden en de zorgtaken die nu na de decentralisaties onder regie van de gemeente worden uitgevoerd. We zijn onder de indruk van de manier waarop dit college al veel plannen in de steigers heeft gezet. De Haagse Stadspartij is vooral verheugd over de plannen waarbij samen met bewoners en de stad wordt opgetrokken zoals bij Plan B voor Ockenburgh, de Halo Locatie in de Vogelwijk, de school in de Ketelstraat, de bomen aan de Laan van Meerdervoort die behouden blijven, de heropening van het Zuiderparktheater, het behoud van de broedplaatsen Maakhaven en de Besturing, de heropening van de bibliotheek in de Schilderswijk, de fietsplannen van dit college, de bed, bad en broodregeling voor asielzoekers, het behoud van het Straatpastoraat, de openstelling van de winteropvang voor daklozen, de transformatie van leegstaande kantoren zoals het Jubikavel, de Kortenaer, en op het De Savornin Lohmanplein. De stad organisch ontwikkelen samen met de stad en daarnaast oog hebben voor de sociale en culturele noden van deze stad. Daar staat de Haagse Stadspartij voor en we zijn blij dat we dat ook terugzien in het gevoerde beleid.

Reageer

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.