Bomen aan de Veenkade en Toussaintkade blijven voorlopig staan

Er komt een onderzoek naar de mogelijkheid om de bomen aan de Veenkade en de Toussaintkade te behouden bij het vervangen van de kademuur. De Haagse Stadspartij heeft hier in de commissievergadering samen met alle coalitie- en oppositiepartijen bij wethouder Revis om gevraagd. In Rotterdam heeft men wel kans gezien om oude platanen te behouden bij het vervangen van kademuren. “Hebben we als stad dan écht wel alles uit de kast gehaald om deze bomen bij het vervangen van de kademuren te behouden?” wilde Gerwin van Vulpen van de wethouder weten. De gemeente had de methode uit Rotterdam niet onderzocht omdat een versmalling van de gracht door Hoogheemraadschap Delfland niet wordt toegestaan. Het zou de afwatering van de binnenstad in problemen kunnen brengen. Maar volgens Delfland is compensatie bij verlies aan capaciteit wel degelijk mogelijk. De wethouder gaat het ingenieursbureau van de gemeente Rotterdam vragen of zij dat onderzoek willen uitvoeren. De coalitiepartijen hebben wel aangegeven dat de veiligheid bij het onderzoek voorop dient te staan. “Rotterdam heeft al ervaring opgedaan,” aldus een opgeluchte Van Vulpen, “dus ik verwacht dat het op de Veenkade en Toussaintkade dan ook mogelijk is!”

1 Response