Tag

Toussaintkade
Toussaintkade

Kans op behoud bomen Toussaintkade door innovatieve opknapmethode

De Haagse Stadspartij en D66 zijn blij dat er onderzoek wordt uitgevoerd naar een innovatieve manier om de Toussaintkade op te knappen. Met een nieuwe methode wordt de kans veel groter dat de bomen op de kade kunnen blijven staan. Haagse Stadspartij-raadslid Gerwin van Vulpen: “We zijn blij dat wethouder Revis deze alternatieve technieken nader gaat uitwerken! Als de uitkomsten gunstig zijn dan...
Lees verder
Toussaintkade

Bomen aan de Veenkade en Toussaintkade blijven voorlopig staan

Er komt een onderzoek naar de mogelijkheid om de bomen aan de Veenkade en de Toussaintkade te behouden bij het vervangen van de kademuur. De Haagse Stadspartij heeft hier in de commissievergadering samen met alle coalitie- en oppositiepartijen bij wethouder Revis om gevraagd. In Rotterdam heeft men wel kans gezien om oude platanen te behouden...
Lees verder
Toussaintkade

Haagse Stadspartij vraagt om opschorting van kapvergunningen Toussaintkade

Afgelopen donderdag heeft de raad vrijwel unaniem een motie aangenomen die de regels rond bomenkap in Den Haag transparanter moet maken. Na afloop van de raad liet de wethouder weten de gang van zaken rond de bomenkap op het Tournooiveld als een nuttige oefening in transparantie te zien. De volgende dag kwamen we erachter dat...
Lees verder
Toussaintkade

Haagse Stadspartij plaatst vraagtekens bij kapvergunning bomen Toussaintkade

De Haagse Stadspartij vindt het zorgvuldiger wanneer de kapvergunning voor de linden aan de Toussaintkade was verleend nádat de raad en bewoners het onderzoek naar mogelijkheden om de bomen te behouden onder ogen hadden gekregen. Nu ontstaat er opnieuw onrust in de stad over bomenkap. “Het is heel belangrijk dat er goed en open met...
Lees verder
Toussaintkade

Haagse Stadspartij vraagt om fonds voor o.a. behoud bomen Toussaintkade

De mooie oude lindes langs de Toussaintkade dreigen gekapt te worden als gevolg van renovatie van de kademuren. Op vragen van de Haagse Stadspartij heeft wethouder Revis laten weten dat er serieus onderzoek naar behoud van de bomen is gedaan, maar dat dit niet haalbaar is. Op verzoek van raadslid Gerwin van Vulpen komt er...
Lees verder