Haagse Stadspartij vraagt om fonds voor o.a. behoud bomen Toussaintkade

De mooie oude lindes langs de Toussaintkade dreigen gekapt te worden als gevolg van renovatie van de kademuren. Op vragen van de Haagse Stadspartij heeft wethouder Revis laten weten dat er serieus onderzoek naar behoud van
de bomen is gedaan, maar dat dit niet haalbaar is. Op verzoek van raadslid Gerwin van Vulpen komt er nog nadere informatie over de afwegingen van de wethouder.

De Haagse Stadspartij pleit ervoor om een apart fonds in het leven te roepen om monumentale of karakteristieke bomen in dit soort situaties te redden. “In Rotterdam en Utrecht zijn bij het vervangen van kademuren de karakteristieke bomen wél behouden gebleven,” stelt van Vulpen. Volgens de wethouder is wel degelijk gekeken naar de ervaringen in Rotterdam. De Haagse Stadspartij vindt dat het behoud van karakteristieke bomen een investering is. Van Vulpen: “Bomen zijn goed voor de biodiversiteit en de luchtkwaliteit en maken de stad aantrekkelijker”.

Uit het meerjarenplan Groen van de gemeente komt naar voren dat de stad structureel 4 á 5 miljoen tekort komt voor groenbeheer op niveau. Hierdoor dreigen karakteristieke bomen en struiken die veel snoeiwerk vragen uit
onze bossen en landgoederen te verdwijnen. Wethouder Revis kon niet garanderen dat álle struiken blijven staan, maar gaf wel aan dat hij er op gaat toezien dat bijv. het bosachtige karakter van de Scheveningse Bosjes niet verandert. De Haagse Stadspartij wil dat we stevig inzetten op een kwalitatief hoogwaardig groenbeheer. Van Vulpen: “In Den Haag moeten we zeer zorgvuldig met ons groene karakter omgaan!”