Volle zalen dankzij last minute tickets

Inzake: Last minute tickets terug in de theaters!
Het raadslid de heer Bos heeft op 17 maart 2015 drie schriftelijke vragen gesteld inzake last minute
tickets.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden
van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Veel mensen kunnen zich geen kaartjes voor het theater veroorloven en vaak zijn de zalen van de
theaters tijdens de voorstellingen half leeg. De Haagse Stadspartij ziet graag dat er voor elke
portemonnee een kaartje is en dus een goed gevulde zaal met een samenstelling uit alle lagen van de
bevolking. Amsterdam kent een systeem van last minute tickets:

“Iedere dag wordt vanaf 8.00 uur vermeld welke kaartjes met 50% korting te koop zijn en die kunnen
vanaf 12.00 uur worden gekocht. Het populaire ticketburo Last Minute Ticket Shop is gevestigd in de
Stadsschouwburg aan het Leidseplein in Amsterdam maar er kunnen ook kaartjesgekocht worden bij
het VVV Amsterdam Tourist Office bij het NZH Koffiehuis, tegenover het Centraal Station. Ook is er
een verkooppunt in de Openbare Bibliotheek Amsterdam aan de Oosterdokskade.”

In Den Haag waren via de VVV ook last minute tickets te verkrijgen, daar is men mee opgehouden en
ook de theaters zelf hebben geen last minute kaarten beschikbaar. Onder verwijzing naar artikel 30
van het reglement van orde, leg ik het college de volgende vragen voor.

1. Is het college met ons van mening dat het systeem van last minute kaartjes Hagenaars met een
kleinere beurs de kans geeft om het theater te bezoeken ? Zo nee , waarom niet?

Ja. Wel tekent het college hierbij aan dat de meeste theaters voor Hagenaars met een kleinere beurs
reeds korting geven op theater-, dans- en muziekvoorstellingen via de Ooievaarspas. Daarnaast hebben
verschillende theaters goedkope tickets voor jongeren.

2. Is het college met ons van mening dat dit systeem kan bijdragen aan het verhogen van de
bezettingsgraad van de theaters? Zo nee, waarom niet?

Inderdaad kunnen last minute tickets bijdragen aan een hogere bezettingsgraad. Wel bestaat bij dit
systeem het gevaar dat mensen de aankoop van tickets gaan uitstellen in de hoop 50% korting te
krijgen.

3. Is het college bereid om met de theaters in overleg te treden om alsnog zo’n systeem mogelijk te
maken ? Zo nee, waarom niet ?

Uiteraard is het college bereid om via het Directieoverleg Podiumkunsten Den Haag in overleg te
treden met de verschillende podia over een mogelijke herintroductie van het last minute systeem. Bij
dit overleg zal ook Den Haag Marketing worden betrokken, aangezien deze organisatie
verantwoordelijk is voor de collectieve cultuurmarketing en voor de VVV. Overigens is een besluit
over een mogelijke introductie de verantwoordelijkheid van de betrokken instellingen.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen

2 Responses
  1. Wendy

    Lijkt me een goed idee. Ik verdien net een paar euro bruto teveel voor de ooievaarspas, maar heb niet genoeg geld voor reguliere prijzen van theaterkaartjes voor mezelf en mijn kinderen. Enig idee of en wanneer de last minute tickets weer worden verkocht? In elke grote stad bestaat dit systeem.