Kans op behoud bomen Toussaintkade door innovatieve opknapmethode

De Haagse Stadspartij en D66 zijn blij dat er onderzoek wordt uitgevoerd naar een innovatieve manier om de Toussaintkade op te knappen. Met een nieuwe methode wordt de kans veel groter dat de bomen op de kade kunnen blijven staan. Haagse Stadspartij-raadslid Gerwin van Vulpen: “We zijn blij dat wethouder Revis deze alternatieve technieken nader gaat uitwerken! Als de uitkomsten gunstig zijn dan kunnen ze een oplossing bieden voor het behoud van de lindes aan de Toussaintkade. Als het werkt dan beschikken we over een unieke Haagse aanpak!”

Het nadere onderzoek van het Ingenieursbureau Rotterdam biedt oplossingen voor het vervangen van de kademuren met behoud van de bomen. Het onderzoek, waar D66 en de Haagse Stadspartij in het debat om gevraagd hadden, was in eerste instantie gericht op de Rotterdamse ‘kade-voor-kade’- methode. De bomen zouden met deze methode weliswaar behouden kunnen blijven, maar er kleven ook een aantal nadelen aan. Zo worden de grachten meer dan een meter smaller. Met name de mogelijkheid om in de binnenstad compensatie voor het verlies aan doorstroming te vinden en de kosten die daar aan verbonden zijn, maken de methode minder aantrekkelijk. Het Ingenieursbureau Rotterdam stelt wel twee alternatieve technieken voor waarbij de bomen én de oorspronkelijke kademuren (gedeeltelijk) behouden kunnen blijven. Dat gebeurt door versteviging van de oude kademuren en het aanbrengen van een nieuwe fundering. Voor deze varianten moet nog wel aanvullend onderzoek uitgevoerd worden om meer duidelijkheid te krijgen over de levensduur van de kademuren, extra kosten, technische risico’s en de gevolgen voor de bomen. Vanwege mogelijk nadelige effecten voor de boomwortels zijn deze methodes helaas niet geschikt voor de kastanjes langs de Veenkade. Deze kastanjebomen zijn aangetast door de kastanjebloedingsziekte waardoor ze een zwakkere conditie hebben en een beperkte levensduur.

D66-raadslid Rachid Guernaoui: “Veel kades in Den Haag zijn toe aan onderhoud. Dit betekent meestal dat de bomen die langs de kades staan gekapt moeten worden. Als de bomen nog in goede staat zijn, is dat natuurlijk erg zonde. Als deze methode voor de Toussaintkade straks goed uitpakt, kunnen we veel meer kades op deze boomvriendelijke manier opknappen.”