Bomen Laan van Meerdervoort

‘Herinrichting Laan van Meerdervoort moet in overleg met bewoners’

Fractievoorzitter Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij wil dat wethouder Smit zijn plan om bomen te kappen op de Laan van Meerdervoort intrekt, en eerst in overleg gaat met de bewoners. Maar de wethouder weigert vooralsnog.

 

Smit schort plan bomenkap niet op
(Den Haag FM 19 januari 2012)

Wethouder Peter Smit weigert de inspraakprocedure voor de bomenkap op de Laan van Meerdervoort in Den Haag stop te zetten. De Haagse Stadspartij
had Smit gevraagd het plan op te schorten om de dialoog aan te gaan met de buurt.

Maar volgens Smit is zo’n inspraakprocedure ook een dialoog. Als er door de buurt alternatieve voorstellen worden gedaan zal de wethouder daar naar kijken, zo zei hij tegen de Raad.

De wethouder vergeleek de herinrichting van de Laan van Meerdervoort met recente operaties op de Valkenboslaan en De la Reyweg. Ook daar zijn
volgens Smit tijdens de inspraak aanpassingen gedaan aan het oorspronkelijke plan.

Veel buurtbewoners zijn boos over het plan van Smit om bomen te kappen voor parkeerplaatsen en fietspaden. Ze hebben alternatieve plannen bedacht.

Haagse Stadspartij eist overleg over Laan van Meerdervoort
(De Posthoorn 19 jan 2012)

DEN HAAG – Fractievoorzitter Wijsmuller van de Haagse Stadspartij wil dat wethouder Smit overleg moet voeren met bewoners over de bomenkap aan de
Laan van Meerdervoort. Donderdag 19 januari stelt hij het onderwerp aan de orde in de raadscommissie Leefomgeving.

Aan de tand voelen

Wijsmuller: “Ik wil dat het college de plannen om bomen te kappen voor parkeerplaatsen terugneemt. De gemeente moet eerst met de bewoners van zowel de Bloemenbuurt als de Vruchtenbuurt in overleg. Ik zal samen met andere fracties wethouder Smit hierover aan de tand voelen.”

Bewonersavond

Op 12 januari was er in de Bloemenbuurt een roerige bewonersavond over de plannen voor de Laan van Meerdervoort. Wethouder Peter Smit lichtte zijn plannen toe. Er bleek weerstand tegen het plan te bestaan, maar er werden
ook alternatieven aangereikt. De Haagse Stadspartij wil dat de wethouder de bewoners serieus neemt en nu met hen in overleg gaat.

Joris Wijsmuller: “De wethouder wil niet in overleg en verschuilt zich achter de formele inspraakprocedure bij een reeds uitgewerkt gemeentelijk voorstel. Dat is in strijd met de inspraakverordening. Het college heeft de plicht om bewoners in een zo vroegtijdig stadium bij planvorming te betrekken, zodat er nog keuzes gemaakt kunnen worden.”

Eerder bij de herinrichting van de Koninginnegracht heeft overleg met buurtbewoners tot wijziging van de plannen geleid, een uitkomst waar iedereen inclusief het college toen heel blij mee was.

Stadspartij: trek plan bomenkap in
(Den Haag FM 19 januari 2012)

Wethouder Peter Smit moet zijn plan om bomen te kappen op de Laan van Meerdervoort intrekken. Dat zegt fractievoorzitter Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij. Smit wil parkeerplaatsen en fietspaden aanleggen, maar veel buurtbewoners zijn tegen.

Wijsmuller wil dat de wethouder eerst met de bewoners gaat overleggen. Volgens hem hebben zij alternatieven aangeboden en hoort Smit deze serieus te nemen.

De Stadspartij en andere fracties gaan de wethouder vandaag vragen stellen over de kwestie. Wijsmuller: “Ik wil dat het college de plannen om bomen te kappen voor parkeerplaatsen terugneemt. De gemeente moet eerst met de bewoners van zowel de Bloemenbuurt als de Vruchtenbuurt in overleg. Ik zal samen met andere fracties wethouder Smit hierover aan de tand voelen.”

Op 12 januari jl. was er in de Bloemenbuurt een roerige bewonersavond over de plannen voor de Laan van Meerdervoort. Er bleek massaal weerstand te bestaan, maar er werden ook alternatieven aangereikt. De Haagse Stadspartij wil dat de wethouder de bewoners serieus neemt en nu met hen in overleg gaat.

Joris Wijsmuller: “De wethouder wil niet in overleg en verschuilt zich achter de formele inspraakprocedure bij een reeds uitgewerkt gemeentelijk voorstel. Dat is in strijd met de inspraakverordening. Het college heeft de plicht om bewoners in een zo vroegtijdig stadium bij planvorming te betrekken, zodat er nog keuzes gemaakt kunnen worden.”

Eerder bij de herinrichting van de Koninginnegracht heeft overleg met buurtbewoners tot wijziging van de plannen geleid, een uitkomst waar iedereen inclusief het college toen heel blij mee was.

Reacties:

1. Op 2012-02-12 15:42:19 schreef Gerrit Westbroek:

Ben het volkomen eens met dit voorstel voor overleg.
Met medebewoners van de Laan hebben we zo langzamerhand de indruk, dat deze hele inspraakprocedure een grote farce is gezien de houding van de betreffende VVD wethouder.Deze man is niet in staat om een democratische besluitvormingsprocedure aan te gaan. Opvallend was dat hij ook weigerde de microfoon tijdens de bewonersbijeenkomst op de Laan uit handen te geven het zegt iets over zijn vermogen een dialoog aan te gaan.
Het is belachelijk, dat bomen moeten wijken voor auto’s, wat vervolgens weer een melkkoe wordt voor de gemeente door betaaldparkeren in te voeren.
Voorts moeten we ook nog 2 jaar in de ellende zitten.
Verder zal e.e.a de toch al moeilijke huizenmarkt nog meer negatief beinvloeden.

2. Op 2012-02-18 18:11:01 schreef Evi:

De wethouder heeft gewoon nogal grote moeite met de inspraak van bewoners. De mening van omwonenden interesseert hem geen zier. Kijk maar naar wat er is gebeurd is op de Valkenboslaan. Daar zijn inderdaad aanpassingen geweest na de inspraak. Maar der zijn daar ook wijzigingen als het verplaatsen van een bushalte doorgevoerd na de inspraakprocedure terwijl niemand daar om had gevraagd, en zonder enig overleg met de bewoners. De rechter heeft hierover al twee keer gezegd dat dit niet kan, maar de heer Smit gaat gewoon maar door. Hij heeft lak aan de bewoners, en komt er ronduit voor uit dat hij tot het gaatje zal gaan om zijn plannen door te zetten. Dit zal elders niet anders zijn denk ik. Ik snap alleen niet waarom als er diverse projecten in Den Haag zijn waar de burgers van Den Haag met de wethouder overhoop liggen, en ook nog gelijk krijgen van de rechter, zo’n wethouder maar door kan gaan. Politieke partijen die vragen stellen in de raad worden met een kluitje het riet in gestuurd, de man gaat maar door. Men heeft ook nog nooit gehoord van gesprekken met burgers, bemiddelingstrajecten en dergelijke, allerlei beleidsprioriteiten van BZK ten spijt. Misschien moet iemand eens de wantoestanden van deze wethouder eens gaan inventariseren en een zwartboek opstellen.

3. Op 2012-02-26 17:08:50 schreef jose:

cursus boombezetting is op zijn plek, geen bomen weg om extra parkeerplekken en andere kulargumenten.