Gerwin van Vulpen

Blijven de bomen staan langs de Segbroeklaan?

De Haagse Stadspartij ontdekte dat de bomenrijen langs de Segbroeklaan op de plankaart van het bestemmingsplan Bomenbuurt helemaal niet ingetekend staan. Maar de raad weigert dit te corrigeren waardoor nu hetzelfde lot dreigt als de bomen aan de Laan van Meerdervoort.

Deze bomenrijen vormen een belangrijk onderdeel van de Stedelijk Groene Hoofdstructuur (SGH). Volgens Gerwin van Vulpen, raadslid voor de Haagse Stadspartij, is de Segbroeklaan op de kaart 17 meter breder is ingetekend dan de werkelijke breedte om daar in de toekomst een drukke vierbaansweg aan te kunnen leggen. Alle bomen langs de Segbroeklaan zullen daarvoor gekapt moeten worden. Dat mag alleen als er een integraal plan voor zo’n ringweg op tafel ligt. Tot die tijd dienen de bomen volgens van Vulpen zorgvuldig als SGH beschermd te worden.

Wethouder Norder liet op de vragen van de Haagse Stadspartij hierover weten dat het gebruikelijk is om de weg inclusief voet- en fietspaden in te tekenen. En ook al staan de bomenrijen, die tussen de rijweg en fietspad staan, niet op deze kaart, ze vallen volgens de wethouder wel onder de beschermde status omdat ze in de tekst wél als onderdeel van de SGH genoemd zijn. “Het is maar de vraag of dat wel klopt,” vindt van Vulpen, “want de bomenrijen op de Laan van Meerdervoort stonden op dezelfde manier niet goed aangegeven op de kaart en die mogen uiteindelijk toch worden gekapt!”
“Ik vind het een slechte zaak dat het college niet de moeite wil nemen om de bomenrijen op de correcte manier op de plankaart aan te geven. Op deze manier kunnen we onze natuur niet goed beschermen.”