Day

mei 31, 2013
Gerwin van Vulpen

Blijven de bomen staan langs de Segbroeklaan?

De Haagse Stadspartij ontdekte dat de bomenrijen langs de Segbroeklaan op de plankaart van het bestemmingsplan Bomenbuurt helemaal niet ingetekend staan. Maar de raad weigert dit te corrigeren waardoor nu hetzelfde lot dreigt als de bomen aan de Laan van Meerdervoort. Deze bomenrijen vormen een belangrijk onderdeel van de Stedelijk Groene Hoofdstructuur (SGH). Volgens Gerwin...
Lees verder