‘Maatschappelijke Verkenning Schilderswijk noodzakelijk’

De discussie over de toenemende dominantie van orthodoxe moslims in de Schilderswijk is door een artikel in Trouw flink opgelaaid. De Haagse Stadspartij pleit voor een Maatschappelijke Verkenning zodat de gemeenteraad gezamenlijk tot een aanpak komt.

Er is veel commotie ontstaan naar aanleiding van een artikel in Trouw over de toenemende dominantie van orthodoxe moslims in de ‘vergeten driehoek’ in de Schilderswijk. Politici buitelden over elkaar heen om de wijk te bezoeken en meningen te verkondigen. “Kreten als Shariawijk en bliksembezoekjes zijn slechts bedoeld voor de bühne, zo los je natuurlijk niks op.”, zegt fractievoorzitter Joris Wijsmuller. “De radicalisering is een serieus probleem waartegen de politiek in actie moet komen. Predikers die in de wijk mensen aanspreken versterken het gevoel van onveiligheid bij niet moslims, en verhogen de druk op de gemeenschappen zelf.”

Wijsmuller vind het opvallend dat van links tot rechts wel wordt onderkend dat de sociale druk vanuit religieuze groeperingen een probleem is . “Niet het probleem, maar de ernst ervan wordt verschillend ingeschat. Daarnaast is er door bezuinigingen sprake van een terugtredende overheid, wat georganiseerde groepen juist meer de kans biedt om het publieke domein te domineren. En er heerst al jaren onvrede over de krachtwijkenaanpak. We moeten ons verdiepen om tot een betere aanpak van de problemen te komen.”

De Haagse Stadspartij pleit daarom voor een maatschappelijke verkenning. Een maatschappelijke verkenning is een instrument van de raad om informatie te verzamelen over maatschappelijke ontwikkelingen op basis waarvan wordt besloten of nieuw beleid moet worden ontwikkeld. “Ik pleit niet voor het zoveelste onderzoek, waar je wel of niet je eigen gelijk in kan vinden. Het gaat er om dat de politiek zich echt in de bewoners verdiept en tot een gezamenlijke aanpak komt.”, aldus Wijsmuller: “We zijn het verplicht naar de bewoners om in actie te komen, want er is echt wel wat aan de hand. De raad heeft huiswerk te doen!”