Tag

kap
kap populieren

Kap populieren tast het groene karakter aan

Een flink aantal van de 7000 populieren die Den Haag na de oorlog heeft geplant staat langs drukke wegen en moeten vanwege het risico op takbreuk binnenkort gekapt worden. Een belangrijk deel van de 800 populieren die straks gekapt gaan worden staat in de Internationale Zone langs de President Kennedylaan en de Segbroeklaan. Omdat het...
Lees verder
Nieuwe Kerk

Spuibomen blijven staan

30 Jun 2011. In een brief van 30 juni j.l. heeft wethouder Dekker aan de gemeenteraad laten weten dat drie bomen in de tuin van de Nieuwe Kerk niet gekapt zullen worden.   Op 9 februari 2011 voerde de Haagse Stadspartij samen met omwonenden actie tegen de dreigende kap van een iep, een populier en een...
Lees verder