Day

juli 25, 2016
kap populieren

Kap populieren tast het groene karakter aan

Een flink aantal van de 7000 populieren die Den Haag na de oorlog heeft geplant staat langs drukke wegen en moeten vanwege het risico op takbreuk binnenkort gekapt worden. Een belangrijk deel van de 800 populieren die straks gekapt gaan worden staat in de Internationale Zone langs de President Kennedylaan en de Segbroeklaan. Omdat het...
Lees verder