Kap populieren tast het groene karakter aan

Een flink aantal van de 7000 populieren die Den Haag na de oorlog heeft geplant staat langs drukke wegen en moeten vanwege het risico op takbreuk binnenkort gekapt worden. Een belangrijk deel van de 800 populieren die straks gekapt gaan worden staat in de Internationale Zone langs de President Kennedylaan en de Segbroeklaan. Omdat het om grote populieren gaat die langs wegen staan waar dagelijks veel mensen langs komen, vrezen betrokken wijkorganisaties en een actiecomité van verontruste buurtbewoners voor het groene karakter van dit deel van de stad. Het groene karakter draagt bij aan een prettig leefklimaat en is van belang voor de economische ontwikkeling van de stad.

Om kaalslag op deze zichtlocaties te voorkomen heeft de Haagse Stadspartij de wethouder voor de zomer om een betere fasering gevraagd. Uit een rapport dat op verzoek van de Bomenstichting Den Haag door een onafhankelijke boomexpert is opgesteld blijkt dat het veiligheidsrisico dankzij een recent uitgevoerde snoeibeurt sterk is afgenomen. “Dat betekent dat de kap zonder extra kosten ook over een langere periode gefaseerd uitgevoerd kan worden,” aldus Gerwin van Vulpen van de Haagse Stadspartij. “De populieren in de Internationale Zone maken ook nog eens deel uit van de Stedelijke Groene Hoofdstructuur waarvoor een behoud- en verbeterdoelstelling geldt. Dan vind ik het onbegrijpelijk dat de wethouder geen extra inspanning wil leveren om het groene karakter van onze stad wat meer te koesteren!”

1 Response
  1. Willem

    Super Gerwin, en ik ben benieuwd wat maakt dat de HSP niet meer gewicht in de schaal heeft kunnen leggen in de besluitvorming. Met name gezien de algemene stemming onder de bevolking, de verschillende acties en gerechtelijke procedures…