Tag

fiets
fiets

Op de fiets door Loosduinen

De initiatiefnemers van ‘Stappen met de Haagse Stadspartij’ organiseerden op zondag 3 april een fietstocht door het Stadsdeel Loosduinen. Met ongeveer 20 personen en een heerlijk zonnetje verzamelden we bij het Loosduins Museum aan de Margaretha van Hennebergweg. Dit authentieke plekje naast de molen en vlakbij de eeuwenoude abdijkerk herinnert nog sterk aan het oude...
Lees verder
fietsparkeren

Méér plekken voor kortparkeren fietsers Grote Marktstraat

De Haagse Stadspartij verwacht protesten van fietsers als er straks strenger gehandhaafd gaat worden op het fout parkeren in de Grote Marktstraat. Dit gebeurde ook bij vergelijkbare maatregelen op de Grote Markt .Onlangs zijn er duizenden langparkeerplekken achter de Bijenkorf en in de Stille Veerkadegarage gecreëerd op grotere afstand van de winkels . Ideaal voor...
Lees verder
fietstrommel

Schilderswijk wil fiets ook veilig stallen

Schilderswijkers die graag een fietstrommel in hun wijk willen om hun fiets veilig te kunnen stallen krijgen bij de gemeente geen gehoor. Het geld voor fietstrommels is op en de regeling voor het plaatsen van de fietstrommels is niet op hun wijk van toepassing, zo wordt hen verteld. De Haagse Stadspartij en de PvdA willen...
Lees verder
Noordeinde

Gerwin van Vulpen trekt aan de fietsbel

Gerwin van Vulpen heeft schriftelijke vragen gesteld over de chaotische situatie met de fietsen op het Noordeinde. Omdat de stoepen te smal zijn om een fiets te parkeren, worden de meeste fietsen op het bredere deel van het Noordeinde op de hoek met de Oranjestraat neergezet, bij de fietsnietjes. Hier dijdt de berg geparkeerde fietsen...
Lees verder
Gerwin van Vulpen

Maak een eind aan die gevaarlijke verkeerssituaties!

De Haagse Stadspartij wil dat de binnenstad van Den Haag voor fietsers en voetgangers een stuk veiliger wordt.Goede bestrating en veilige oversteekplaatsen Het nu al onoverzichtelijke kruispunt Spui-Grote Marktstraat wordt straks met de opening van de Primark nog veel drukker. “Het verkeer komt daar van vier kanten op je af “zegt raadslid Gerwin van Vulpen...
Lees verder
fietsparkeren

Fietschaos op en rond Grote Markt houdt aan

  Fietschaos levert gevaarlijke situaties op!  De Grote Marktstraat moet de uitstraling van een balzaal krijgen en daarvoor moeten alle kiosken en geparkeerde fietsen van de wethouder verdwijnen. Daarom zijn ook alle fietsnietjes uit het centrum verwijderd. Speciaal aangestelde handhavers sturen fietsers al een half jaar naar de zijstraten om daar hun fiets te stallen. Het Haagse Fietsparkeerbeleid maakt echter geen duidelijk onderscheid maakt tussen lang- en kortparkeren....
Lees verder
fietsparkeren

‘Aanpak fietsparkeren Grote Markt moet beter en in overleg’

De fracties van D66, PvdA, Haagse Stadspartij en GroenLinks hebben wethouder Smit (VVD) gevraagd om bijstelling van het fietsparkeerverbod bij de Grote Markt. In schriftelijke vragen verzoeken de vier partijen om een flink aantal verbeteringen en dit met belanghebbenden te bespreken. Het parkeerverbod dat in april jl. is ingegaan leidde tot veel kritiek en acties...
Lees verder
fietsparkeren

HSP: Fiets welkom op Grote Markt

De Haagse Stadspartij is niet te spreken over het weghalen van foutief geparkeerde fietsen bij de Grote Markt en roept het college op het matje. Update: De vragen zijn beantwoord.   Een stalling die sluit voordat de horeca dichtgaat, ondernemers die spreken van doorslaand beleid, boze fietsers en een facebook-pagina als protest met ruim 360...
Lees verder