Day

april 23, 2013
fietsparkeren

‘Aanpak fietsparkeren Grote Markt moet beter en in overleg’

De fracties van D66, PvdA, Haagse Stadspartij en GroenLinks hebben wethouder Smit (VVD) gevraagd om bijstelling van het fietsparkeerverbod bij de Grote Markt. In schriftelijke vragen verzoeken de vier partijen om een flink aantal verbeteringen en dit met belanghebbenden te bespreken. Het parkeerverbod dat in april jl. is ingegaan leidde tot veel kritiek en acties...
Lees verder