Jeugd

Category
racisme

Opnieuw vragen over Radicaliseringsprogramma’s in Den Haag

Op 24 september 2018 stelde raadslid Fatima Faid vragen omtrent de radicaliseringspreventieprogramma’s in Den Haag. De beantwoording door het college schoot echter te kort. Het college spitste zich in de beantwoording toe op één project en niet op het hele programma. Radicalisering is een serieus probleem in de stad. Een probleem dat door het stadsbestuur...
Lees verder

Haagse Stadspartij:  “Maak Den Haag pilotgemeente dak- en thuisloze jongeren”

Staatssecretaris Blokhuis meldde afgelopen week dat hij alle 10.000 dak- en thuisloze jongeren in Nederland aan een eigen thuis wil helpen met een actieprogramma. Hij zoekt daarvoor een aantal pilotgemeenten.  Haagse raadsleden van zes politieke partijen roepen het college van b&w op om Den Haag als pilotgemeente aan te melden. Peter Bos van de Haagse...
Lees verder

Armeens gezin in Bethel hoeft nog niet te vrezen voor ontruiming-AD

Dankzij een rondvraag van Fatima Faïd namens een groot aantal partijen zegt de burgemeester toe om voorlopig niet in te grijpen. Daarmee is het probleem nog lang niet opgelost, maar kan de actie wel verder. Lees hier het artikel in het Algemeen Dagblad Foto: ANP AD.NL
Lees verder

Voorscholen in achterstandswijken in gevaar

De Haagse Stadspartij heeft de jaarlijkse Haagse Educatieve Agenda in de gemeenteraad ter discussie gesteld. Raadslid Joris Wijsmuller kwam met het voorstel (amendement) om meer geld in te zetten voor gelijke kansen in het onderwijs, en de terugloop van peuters bij voorscholen in achterstandswijken te stoppen. Dit is het gevolg van de nieuwe regels voor...
Lees verder
Herderslaan

Aanvullende vragen overlast Herderslaan

Om meer duidelijkheid te krijgen over de achtergronden en oorzaken, heeft raadslid Fatima Faid aanvullende vragen gesteld over de overlast van stenen gooiende jongeren in de Herderslaan, Schilderswijk. Hieronder de vragen die zij aan het college hierover heeft gesteld en hun antwoord: Het raadslid mevrouw Faid heeft op 3 oktober een brief met daarin negen...
Lees verder
jongeren

Haagse Stadspartij vraagt aandacht voor gesegregeerd opgroeien Haagse jongeren

Raadslid Elly Burgering heeft donderdagavond bij de raadsbespreking van het Haags jeugdbeleid met succes een motie ingediend waarmee zij aandacht vraagt voor het gebrek aan contact tussen verschillende groepen Haagse jongeren. Op initiatief van Burgering gaat de gemeente nu een Jongerenstadslab organiseren rondom het thema ‘verbinden’. In dit Jongerenstadslab worden ideeën opgedaan om contact tussen...
Lees verder
jongeren

Haagse Stadspartij: jongeren verdienen perspectief!

De Haagse Stadspartij maakt zich zorgen om de groeiende groep jongeren met schulden. Eén op de vijf jongeren in Nederland heeft schulden en jongeren zijn de snelst stijgende schuldengroep. Bij kwetsbare jongeren, jongeren die bijvoorbeeld dakloos zijn of psychische problemen hebben, komen schulden nog veel vaker voor. Raadslid Elly Burgering wil van de gemeente weten...
Lees verder
Elly Burgering

Kwetsbare jongeren mogen niet tussen wal en schip raken!

De Haagse Stadspartij wil voorkomen dat kwetsbare Haagse jongeren tussen wal en schip raken wanneer zij de overgang van de jeugdhulpverlening naar de volwassenenzorg maken. Raadslid Elly Burgering heeft schriftelijke vragen gesteld om te informeren naar de manier waarop de overgang van jeugdhulpverlening naar volwassenenzorg in de praktijk wordt vormgegeven. Op 9 september hebben verschillende...
Lees verder
Fatima Faïd

Zorgen om Haagse jongeren zonder startkwalificatie

Zestig procent van de Haagse werkzoekende jongeren heeft geen startkwalificatie. Ook het aantal vroegtijdig schoolverlaters neemt in Den Haag nauwelijks af. De Haagse Stadspartij en de PvdA  vinden het belangrijk dat alle Haagse jongeren een goede opleiding afronden zodat zij zichzelf kunnen ontwikkelen en voldoende kansen hebben op de arbeidsmarkt. Raadsleden Fatima Faïd (HSP) en...
Lees verder
kinderen

Den Haag maakt werk van kinderen in vrouwenopvang

Op de begeleiding en hulp voor kinderen in de Haagse Vrouwenopvang wordt niet bezuinigd, zo blijkt uit de beantwoording van schriftelijke vragen van Haagse Stadspartij raadslid Elly Burgering. Ook bracht Elly Burgering deze week een werkbezoek aan de Vrouwenopvang van stichting Wende om een goed beeld te krijgen van de situatie waar kinderen in de...
Lees verder
1 2 3