Haagse Stadspartij:  “Maak Den Haag pilotgemeente dak- en thuisloze jongeren”

Staatssecretaris Blokhuis meldde afgelopen week dat hij alle 10.000 dak- en thuisloze jongeren in Nederland aan een eigen thuis wil helpen met een actieprogramma. Hij zoekt daarvoor een aantal pilotgemeenten.  Haagse raadsleden van zes politieke partijen roepen het college van b&w op om Den Haag als pilotgemeente aan te melden.

Peter Bos van de Haagse Stadspartij, Pieter Grinwis van de ChristenUnie-SGP, Tahsin Çetinkaya van de Islam Democraten, Adeel Mahmood van NIDA, Robin Smit van Partij voor de Dieren en Serpil Ates van GroenLinks hebben dit voorstel middels schriftelijke vragen aan het college voorgelegd. Ook willen zij weten hoeveel dak- en thuisloze jongeren Den Haag op dit moment kent.

SV Actieprogramma voor Dak- en thuisloze jongeren

Op 14 maart 2019 presenteerde Staatssecretaris Blokhuis het Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren (*1) om alle 10.000 dak- en thuisloze jongeren (tussen 18 en 27 jaar) in Nederland te helpen aan een zo zelfstandig mogelijk bestaan met een eigen thuis. Hierover stellen wij overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde de volgende vragen.

De raadsleden mevrouw Ates en de heren Bos, Grinwis, Çetinkaya, Mahmood en Smit hebben op 19 maart 2019 een brief met daarin vier vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Op 14 maart 2019 presenteerde Staatssecretaris Blokhuis het Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren (*1) om alle 10.000 dak- en thuisloze jongeren (tussen 18 en 27 jaar) in Nederland te helpen aan een zo zelfstandig mogelijk bestaan met een eigen thuis. Hierover stellen wij overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde de volgende vragen.

1 Kent het college de Kamerbrief Aanbieding Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren van Staatssecretaris Blokhuis?

Ja het college is op de hoogte van het verschijnen van het Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren (2019-2021) en de bijbehorende kamerbrief van staatssecretaris Blokhuis.

2 Volgens het Actieprogramma zal een tiental gemeenten er voor gaan zorgen dat voor het eind van 2021 elke (potentiële) dak- en thuisloze jongere de hulp en ondersteuning krijgt die zij nodig hebben. In deze ‘pilotgemeenten’ worden alle acties uit het programma direct in de dagelijkse praktijk toegepast. Is het college bereid de gemeente Den Haag aan te melden als pilotgemeente? Zo nee, waarom niet?

De gemeente Den Haag heeft zich reeds bij het ministerie van VWS aangemeld als pilotgemeente. Wethouder van Alphen heeft dit persoonlijk met Staatssecretaris Blokhuis besproken.

3 Kan het college aangegeven hoe het aantal dak- en thuisloze jongeren in Den Haag zich heeft ontwikkeld in de afgelopen 10 jaar? Zo nee, waarom niet?

In onderstaande tabel kunt u voor de jaren 2012-2018 zien hoeveel zwerfjongeren in de leeftijd van 18 tot en met 26 jaar zich bij het daklozenloket van de gemeente en/of het Jeugd Interventie Team (JIT) hebben gemeld:

Over de periode voor 2012 hebben we geen vergelijkbare cijfers omdat de dubbelingen (gemeente/JIT) er toen nog niet uit werden gehaald.

4 Is het college met ons van mening dat dak- en thuisloosheid van jongeren zeer ongewenst is en steun van de Rijksoverheid goed van pas kan komen? Zo nee, waarom niet?

Ja, het college heeft het voorkomen van dak- en thuisloosheid onder jongeren hoog op de agenda staan. Het college voert reeds verschillende maatregelen door om jongeren beter voor te bereiden op zelfstandigheid en de overgang van jeugd naar volwassenheid soepeler te laten verlopen. Met de pilot in het kader van het Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren (2019-2021) wil het college hier een intensivering in aanbrengen.

Het college van burgemeester en wethouders, de secretaris, de burgemeester, Peter Hennephof Pauline Krikke

*1) https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2019/03/14/actieprogramma-dak–en-thuisloze-jongeren-2019—2021

Reageer

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.