Tag

jongeren
Help

Haagse Stadspartij: zorgen om Haagse Wajong jongeren

Sanne van der Gaag heeft vragen gesteld over Haagse Wajong jongeren. Het raadslid van de Haagse Stadspartij krijgt signalen dat er in Den Haag geen sluitende aanpak is voor Wajong-jongeren met arbeidsvermogen waardoor velen van hen langdurig zonder werk of opleiding thuis zitten. De Haagse Stadspartij maakt zich zorgen om deze groep veelal kwetsbare jonge...
Lees verder
jongeren

Haagse Stadspartij vraagt aandacht voor gesegregeerd opgroeien Haagse jongeren

Raadslid Elly Burgering heeft donderdagavond bij de raadsbespreking van het Haags jeugdbeleid met succes een motie ingediend waarmee zij aandacht vraagt voor het gebrek aan contact tussen verschillende groepen Haagse jongeren. Op initiatief van Burgering gaat de gemeente nu een Jongerenstadslab organiseren rondom het thema ‘verbinden’. In dit Jongerenstadslab worden ideeën opgedaan om contact tussen...
Lees verder
jongeren

Haagse Stadspartij: jongeren verdienen perspectief!

De Haagse Stadspartij maakt zich zorgen om de groeiende groep jongeren met schulden. Eén op de vijf jongeren in Nederland heeft schulden en jongeren zijn de snelst stijgende schuldengroep. Bij kwetsbare jongeren, jongeren die bijvoorbeeld dakloos zijn of psychische problemen hebben, komen schulden nog veel vaker voor. Raadslid Elly Burgering wil van de gemeente weten...
Lees verder
Elly Burgering

Kwetsbare jongeren mogen niet tussen wal en schip raken!

De Haagse Stadspartij wil voorkomen dat kwetsbare Haagse jongeren tussen wal en schip raken wanneer zij de overgang van de jeugdhulpverlening naar de volwassenenzorg maken. Raadslid Elly Burgering heeft schriftelijke vragen gesteld om te informeren naar de manier waarop de overgang van jeugdhulpverlening naar volwassenenzorg in de praktijk wordt vormgegeven. Op 9 september hebben verschillende...
Lees verder
Fatima Faïd

Haagse Stadspartij: “Gebrek aan behandelaanbod geradicaliseerde jongeren onacceptabel”

Raadslid Fatima Faïd van de Haagse Stadspartij heeft schriftelijke vragen gesteld over het behandelaanbod voor geradicaliseerde jongeren in de jeugdzorg. Veel van de jeugdzorginstellingen waar geradicaliseerde minderjarige jongeren opgesloten zitten omdat zij zich in Syrië bij de IS wilden aansluiten, kunnen hen volgens de Kinderbescherming[1] niet de zorg bieden die ze nodig hebben. Dit omdat...
Lees verder
Fatima Faïd

Zorgen om Haagse jongeren zonder startkwalificatie

Zestig procent van de Haagse werkzoekende jongeren heeft geen startkwalificatie. Ook het aantal vroegtijdig schoolverlaters neemt in Den Haag nauwelijks af. De Haagse Stadspartij en de PvdA  vinden het belangrijk dat alle Haagse jongeren een goede opleiding afronden zodat zij zichzelf kunnen ontwikkelen en voldoende kansen hebben op de arbeidsmarkt. Raadsleden Fatima Faïd (HSP) en...
Lees verder