Day

december 17, 2015
jongeren

Haagse Stadspartij vraagt aandacht voor gesegregeerd opgroeien Haagse jongeren

Raadslid Elly Burgering heeft donderdagavond bij de raadsbespreking van het Haags jeugdbeleid met succes een motie ingediend waarmee zij aandacht vraagt voor het gebrek aan contact tussen verschillende groepen Haagse jongeren. Op initiatief van Burgering gaat de gemeente nu een Jongerenstadslab organiseren rondom het thema ‘verbinden’. In dit Jongerenstadslab worden ideeën opgedaan om contact tussen...
Lees verder

Bewoners Nieuw Waldeck behouden groen

Een burgerinitiatief van bewoners uit Nieuw Waldeck in Loosduinen is op 17 december 2015 unaniem door de Haagse gemeenteraad aangenomen. Dat betekent dat het plan om woningen te bouwen waar nu een trapveldje, buurttuinen en het voormalig scoutinggebouw van de Rimboejagers liggen niet doorgaat. Het gebied bij de Oude Haagweg blijft voorlopig groen. Een half...
Lees verder