kinderen

Den Haag maakt werk van kinderen in vrouwenopvang

Op de begeleiding en hulp voor kinderen in de Haagse Vrouwenopvang wordt niet bezuinigd, zo blijkt uit de beantwoording van schriftelijke vragen van Haagse Stadspartij raadslid Elly Burgering. Ook bracht Elly Burgering deze week een werkbezoek aan de Vrouwenopvang van stichting Wende om een goed beeld te krijgen van de situatie waar kinderen in de Haagse Vrouwenopvang in verkeren.

Begin april publiceerde de Trouw een artikel over de positie van kinderen in de Vrouwenopvang. Nu er eindelijk goede begeleiding is voor kinderen die samen met hun moeder in de Vrouwenopvang terechtkomen, lijkt deze begeleiding in veel gemeenten door bezuinigingen onder druk te staan. Elly Burgering vindt het belangrijk dat de begeleiding en eventuele hulp voor deze kinderen goed geregeld is om zwaardere problemen in de toekomst te kunnen voorkomen. Naar aanleiding van bovengenoemd artikel in de Trouw heeft Burgering in april schriftelijke vragen aan het college gesteld om te informeren naar de situatie in Den Haag. Uit de beantwoording van deze schriftelijke vragen blijkt dat er in Den Haag, in tegenstelling tot andere gemeenten, gelukkig geen sprake is van bezuinigingen op de begeleiding van kinderen in de Vrouwenopvang. Het budget voor de begeleiding van kinderen in de Vrouwenopvang wordt in 2015 zelfs flink verhoogd, van 181.589 in 2014 naar 527.159 in 2015. Dit budget is ook nodig want sinds vorig jaar wordt er in de Haagse Vrouwenopvang gewerkt met de succesvolle Veerkracht methodiek.

Veerkracht is een methode die specifiek is ontwikkeld voor kinderen die huiselijk geweld hebben meegemaakt en daardoor met hun moeder in de Vrouwenopvang verblijven. Deze methode richt zich niet alleen op kinderen. Er wordt namelijk systeemgericht gewerkt; de veiligheid en de ontwikkeling van het kind worden hersteld en geoptimaliseerd maar ook de ouders worden ondersteund bij de opvoeding en bij ouderschap na geweld. Deze Veerkracht begeleiding wordt kinderen aangeboden tijdens hun verblijf in de Vrouwenopvang. Wanneer kinderen naast deze begeleiding ook behandeling of zorg nodig hebben zoekt de Vrouwenopvang in Den Haag contact met ketenpartners zoals de jeugd GGZ, zodat deze trajecten kunnen worden gecontinueerd als het kind de Vrouwenopvang weer verlaat.

De Haagse Stadspartij is blij te zien dat de Vrouwenopvang in Den Haag voldoende toegerust is om kinderen de begeleiding te bieden die ze nodig hebben en dat hier niet op wordt bezuinigd. Elly Burgering vindt het enorm belangrijk dat er voldoende aandacht en begeleiding is voor kinderen die in de Vrouwenopvang verblijven en zal daarom ook de komende jaren de vinger aan de pols blijven houden!