Sociale zaken & werkgelegenheid

Category
Fatima Faïd

Re-integratie moet daadwerkelijk bijdragen aan kansen op werk!

De Haagse Stadspartij en de SP hebben wethouder Baldewsingh door middel van schriftelijke vragen om opheldering gevraagd over de re-integratietrajecten van Haagse bijstandsgerechtigden. De fracties krijgen namelijk signalen uit de stad dat deze re-integratietrajecten niet altijd even zinvol zijn en zelfs contraproductief kunnen werken. De SP en de Haagse Stadspartij zijn van mening dat verplichte...
Lees verder
Fatima Faïd

Geen torenhoge boetes voor mensen zonder fraude-intentie!

Raadslid Fatima Faïd van de Haagse Stadspartij heeft gisteren schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van het onderzoek van de Nationale ombudsman naar de uitvoering van de Fraudewet. Uit het onderzoek ‘Geen fraude, toch boete’ blijkt dat uitkeringsinstanties vaak torenhoge boetes opleggen aan uitkeringsgerechtigden die niet de intentie hadden om te frauderen. Deze mensen hebben de...
Lees verder
Fatima Faïd

Participatiewet: niet ten koste van banen!

De Haagse gemeenteraad heeft donderdagavond 27 november ingestemd met de verordeningen voor de Participatiewet. De Haagse Stadspartij is geen voorstander van deze landelijke wet maar heeft toch voor gestemd. Raadslid Fatima Faïd: “Met de invoering van de Participatiewet staan we als raad nu eenmaal voor een voldongen feit, wij zien het daarom als onze verantwoordelijkheid...
Lees verder
Elly Burgering

Raadslid Elly Burgering (HSP) bezorgd over incassopraktijken gemeente

Gemeente `plundert’ wanbetaler AD/Haagsche Courant, 17 jul 2014 Den Haag | De gemeente Den Haag schrijft rechtstreeks geld af van bankrekeningen van burgers met schulden. Dat mag, maar kan ernstige ellende veroorzaken. `Mensen hebben opeens geen geld meer om eten te kopen.’Tonnen rechtstreeks van bankrekeningen geplukt,,Mensen hebben recht op leefgeld,” zegt raadslid Elly Burgering van...
Lees verder
big brother

Den Haag wil bijstandsfraude opsporen met ‘Big Brother’ systeem.

Net voor zijn vertrek heeft wethouder Kool ( sociale zaken, armoedebeleid en werkgelegenheid) besloten om toch nog een pilot te starten. Een pilot die de kans op fraude met een bijstandsuitkering zo vroeg mogelijk opspoort. Dit terwijl er al meerdere mogelijkheden in Den Haag zijn fraude op te sporen, methodes die ook met succes worden...
Lees verder
over de balk award

Begroting overschaduwd door Spuiforumdrama

Na 13 uur vergaderen is donderdag 8 november de begroting voor 2013 van de gemeente Den Haag vastgesteld. De debatten werden overschaduwd door de culturele kaalslag (15 miljoen bezuinigen op het Kunstenplan) en het Spuiforum (een cultuurpaleis van 181 miljoen).   Op het Koorenhuis wordt 40% bezuinigd – het kunstencentrum wordt opgeknipt in 3 organisaties,...
Lees verder
Ooievaarspas

Ooievaarspas behouden voor huidige gebruikers

Bij de begrotingsbehandeling van de gemeente Den Haag hebben PvdA, GroenLinks en HSP met succes gepleit voor behoud van de Ooievaarspas voor de huidige gebruikers.   Het kabinet Rutte heeft de inkomensgrens voor armoedevoorzieningen verlaagd van 130% naar 110% van het sociaal minimum. Door de verlaging dreigen in Den Haag vanaf 2013 11.000 mensen, waarvan...
Lees verder
Joris Wijsmuller

Waar is het feestje? Hier is het feestje!

De besluitvorming over de gemeentebegroting 2013 begint traditioneel met de algemene beschouwing. Hieronder de bijdrage van fractievoorzitter Joris Wijsmuller.   “‘Waar is het feestje? Hier is het feestje!’ als ik zo de VVD-spreker voor mij hoor, en dan lijkt het grootste probleem zowat het vinden van een parkeerplaats te zijn. Voorzitter, als ik de begroting...
Lees verder
Euro's

Wethouder Norder verspeelde al 200 miljoen euro

Bij de bespreking van de jaarrekening en de voorjaarsnota hekelde fractievoorzitter Joris Wijsmuller de casinopolitiek van dit college. Hieronder een samenvatting van zijn betogen.   De jaarrekening 2011 maakt duidelijk dat de crisis niet aan onze gemeente voorbij is gegaan. Na jaren van positieve resultaten wordt voor het tweede achtereenvolgende jaar verlies geleden. De gemeente...
Lees verder
kinderen

Krachtwijkengeld komt niet ten goede aan kinderen

Haagse Stadspartij schrikt van slechte score van de leefsituatie voor kinderen in de Haagse krachtwijken. Het college wordt om opheldering gevraagd. Update: De vragen zijn beantwoord.   Volgens het onlangs verschenen “Databoek Kinderen in Tel 2012” van het Verwey-Jonker instituut staat Den Haag met zes wijken in de Top 25 van de slechtste wijken van...
Lees verder
1 4 5 6 7 8 10