Participatiewet: niet ten koste van banen!

De Haagse gemeenteraad heeft donderdagavond 27 november ingestemd met de verordeningen voor de Participatiewet. De Haagse Stadspartij is geen voorstander van deze landelijke wet maar heeft toch voor gestemd. Raadslid Fatima Faïd: “Met de invoering van de Participatiewet staan we als raad nu eenmaal voor een voldongen feit, wij zien het daarom als onze verantwoordelijkheid om lokaal zo goed en sociaal mogelijk invulling te geven aan deze wet”.

Vooral de tegenprestatie en arbeidsverdringing zijn voor de Haagse Stadspartij een heet hangijzer. Faïd heeft in de raadsbespreking daarom een amendement ingebracht om een heldere definitie van arbeidsverdringing in de verordening op te nemen, zo’n definitie ontbreekt nu. Ook heeft zij een succesvolle motie tegen arbeidsverdringing van de SP gesteund. Faïd: “Arbeidsverdringing door tegenprestatie gaat niet alleen ten koste van echte arbeidsplaatsen, het werkt ook oneerlijke concurrentie in de hand. Vooral het Haagse MKB kan hier schade door ondervinden. Het is belangrijk om hier scherp op te zijn.”

Ook de door de wethouder voorgestelde korting van 2% op daklozen was een pijnpunt voor de Haagse Stadspartij. Daklozen krijgen op dit moment een uitkering van 52% van de bijstandsnorm en anders dan velen denken maken mensen die op straat leven een hoop kosten. Daklozen zijn bijvoorbeeld volledig aangewezen op het openbare domein om te eten, warm te worden of naar de wc te gaan. Ook betalen zij een eigen bijdrage voor de nachtopvang. Fatima Faïd heeft donderdagavond een motie ingediend om de korting van 2% op daklozen ongedaan te maken, die vervolgens met een meerderheid van stemmen is aangenomen.