De gemeente Den Haag moet er als grootste aandeelhouder van HTM voor zorgen dat topbestuurders van het vervoersbedrijf ook onder de cao vallen. Dit voorstel doen de SP en de Haagse Stadspartij nu HTM werknemers strijden voor betere arbeidsvoorwaarden. “HTM is er voor alle Hagenaars: exorbitante beloningen passen daar wat ons betreft niet bij”, stelt SP fractievoorzitter Bart van Kent. “Door een bovengrens te stellen voor topsalarissen komt er bovendien meer geld vrij voor het personeel”.

De SP en de Haagse Stadspartij stellen voor dat topbestuurders van HTM niet meer mogen verdienen dan 10 keer het laagste loon binnen het vervoersbedrijf. Hierbij moet de wet normering topinkomens, die voor 2015 de salarisgrens op 178.000 euro stelt, als absoluut maximum gelden. De partijen hopen dat het college haar positie als aandeelhouder gebruikt om deze regel in te voeren.

Ook hebben de SP en de Haagse Stadspartij het stadsbestuur om openheid gevraagd over het aantal HTM bestuurders dat momenteel meer dan 100.000 euro verdient. Zo werd in 2013 bekend dat de nieuwe directeur van de vervoerder maar liefst 237.000 euro per jaar ging verdienen. De gemeenteraadsfracties willen weten of dergelijke exorbitante beloningen binnen HTM nog altijd de norm zijn. Raadslid Fatima Faïd van de Haagse Stadspartij: “Het lijkt er op dat de prijzen van de kaartjes van de HTM meestijgen met de topsalarissen van de bestuurders, dit vind ik een onwenselijke ontwikkeling”.

Op 24 april 2015 sloten HTM werknemers zich aan bij het politieprotest voor een betere cao. Hun inzet is 40 euro per maand extra voor alle werknemers. De SP en de Haagse Stadspartij steunen het HTM-personeel in hun strijd voor betere arbeidsvoorwaarden.