Sociale zaken & werkgelegenheid

Category
Ooievaarspas

Ooievaarspas behouden voor huidige gebruikers

Bij de begrotingsbehandeling van de gemeente Den Haag hebben PvdA, GroenLinks en HSP met succes gepleit voor behoud van de Ooievaarspas voor de huidige gebruikers.   Het kabinet Rutte heeft de inkomensgrens voor armoedevoorzieningen verlaagd van 130% naar 110% van het sociaal minimum. Door de verlaging dreigen in Den Haag vanaf 2013 11.000 mensen, waarvan...
Lees verder
Joris Wijsmuller

Waar is het feestje? Hier is het feestje!

De besluitvorming over de gemeentebegroting 2013 begint traditioneel met de algemene beschouwing. Hieronder de bijdrage van fractievoorzitter Joris Wijsmuller.   “‘Waar is het feestje? Hier is het feestje!’ als ik zo de VVD-spreker voor mij hoor, en dan lijkt het grootste probleem zowat het vinden van een parkeerplaats te zijn. Voorzitter, als ik de begroting...
Lees verder
Euro's

Wethouder Norder verspeelde al 200 miljoen euro

Bij de bespreking van de jaarrekening en de voorjaarsnota hekelde fractievoorzitter Joris Wijsmuller de casinopolitiek van dit college. Hieronder een samenvatting van zijn betogen.   De jaarrekening 2011 maakt duidelijk dat de crisis niet aan onze gemeente voorbij is gegaan. Na jaren van positieve resultaten wordt voor het tweede achtereenvolgende jaar verlies geleden. De gemeente...
Lees verder
kinderen

Krachtwijkengeld komt niet ten goede aan kinderen

Haagse Stadspartij schrikt van slechte score van de leefsituatie voor kinderen in de Haagse krachtwijken. Het college wordt om opheldering gevraagd. Update: De vragen zijn beantwoord.   Volgens het onlangs verschenen “Databoek Kinderen in Tel 2012” van het Verwey-Jonker instituut staat Den Haag met zes wijken in de Top 25 van de slechtste wijken van...
Lees verder
moestuin

Den Haag krijgt duurzame voedselstrategie: (H)eerlijk Haags!

De gemeenteraad heeft het initiatiefvoorstel (H)eerlijk Haags van de Partij voor de Dieren, PvdA, GroenLinks en de Haagse Stadspartij aangenomen. Het college van B&W stelt een duurzame voedselstrategie op, en zal deze in het najaar presenteren. Duurzaam en lokaal voedsel staat tegenwoordig volop in de belangstelling. Ook in Den Haag worden verschillende inspirerende projecten van...
Lees verder
zorg

Steun voor actie zorgverleners HWW Zorg

Medewerkers van de Haagse zorginstelling HWW Zorg hebben actie gevoerd bij verpleeghuis Houtwijk en boden raadsleden symbolisch een protestontbijt aan. De actie is gericht tegen het wegbezuinigen van voedingsassistenten omdat dit leidt tot toename van ondervoeding, uitdroging en werkdruk voor het personeel. De vier aanwezige partijen, waaronder de Haagse Stadspartij, steunen de actie en hebben...
Lees verder
Euro

Stadspartij wil turbosanering

13 Apr 2011. ‘Turbosanering’ is de benaming van een proef m.b.t. schuldsanering die momenteel in Assen wordt gehouden in samenwerking het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.   Aan de voorzitter van de gemeenteraad Den Haag, 13 april 2011 Betreft: Versnellen Schuldsanering Geachte voorzitter, In het Algemeen Dagblad van 6 april 2011 stond op pagina 22...
Lees verder
logo

Verschillend verleden, toekomst in gelijkwaardigheid

29 Mrt 2011. Een nota van de Haagse Stadspartij over Immigratie en Integratie in Den Haag. Geschreven door Constance Bogers.   Lees hier de nota in pdf
Lees verder
spelende kinderen

Haagse Stadspartij in actie voor Andy

Burgemeester van Aartsen gaat aan de slag om de functie van ID-er Andy Ploeg op andere wijze voort te zetten. Dat zegde hij toe in antwoord op mondelinge vragen van Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij. Andy is beheerder van de speeltuin aan de Schapenlaan in Schilderswijk West, en is al 15 jaar een belangrijke...
Lees verder
zorg

Thuiszorg onder vuur

Contract thuiszorg zwaar onder vuur (De Telegraaf, 26 nov 2010) door Inge Lengton DEN HAAG, vrijdag De misstanden bij Thuiszorg Service Nederland (TSN) zijn zo ernstig dat de gemeente Den Haag moet overwegen om het contract met de zorgorganisatie op te zeggen.   De SP, PvdA, PVV, GroenLinks en de Haagse Stadspartij komen tot deze...
Lees verder
1 5 6 7 8 9 10