Haagse Stadspartij & PvdA: ‘Bouw payrollconstructie gemeente af’

De PvdA en de Haagse Stadspartij in de Haagse gemeenteraad hebben vragen aan het college gesteld over de zogenoemde ‘payrollconstructie’. De partijen vinden deze vorm van werken voor de gemeente niet ideaal. Bij een payrollcontract is de werknemer die voor de gemeente werkt niet daadwerkelijk in dienst van de gemeente maar van een extern bedrijf. Daardoor hebben zij vaak minder goede arbeidsvoorwaarden dan werknemers die wel in dienst zijn van de gemeente. Ook kunnen ze makkelijker ontslagen worden.

PvdA-raadslid Bulent Aydin: “Deze constructie zorgt voor oneerlijke concurrentie en uitbuiting. Dat draagt niet bij aan goed werk en bestaanszekerheid Payrolling leidt tot tweedeling op de werkvloer: niet voor niks komt de regering met een nieuwe wet”.  HSP-raadslid Fatima Faïd: “Wij zijn van mening dat payrollers en mensen in vaste dienst dezelfde arbeidsvoorwaarden verdienen. Bij structureel werk hoort een vast contract en de gemeente Den Haag heeft een voorbeeldfunctie te vervullen als het gaat om goed werkgeverschap”.

 

Hieronder de schriftelijke vragen:

 

Betreft: Payrollconstructies

Aan de voorzitter van de gemeenteraad, de heer J.J. van Aartsen,

Op 7 juni jongstleden berichtte het NOS Journaal dat 85% van de gemeenten gebruik maakt van zogenaamde payrollcontracten. Bij een payrollconstructie werken mensen bij een gemeente of bedrijf, dat hen inhuurt van een ander bedrijf waar ze op papier in dienst zijn. Op die manier vallen deze mensen niet onder dezelfde cao als hun collega’s die wel direct bij de gemeente in dienst zijn. Vaak krijgen zij minder betaald, hebben zij slechtere arbeidsvoorwaarden en kunnen zij makkelijker ontslagen worden.

Deze constructies zorgen voor oneerlijke concurrentie en uitbuiting en dragen niet bij aan goed werk en bestaanszekerheid. Payrolling leidt tot tweedeling op de werkvloer: niet voor niks komt de regering met een nieuwe wet. De PvdA en de HSP zijn  van mening dat de arbeidsvoorwaarden van payrollers en die van mensen in vaste dienst gelijk moeten zijn. Bij structureel werk hoort een vast contract.

Op grond van artikel 30 van het Reglement van orde, stellen wij het college de volgende vragen:

 1. Heeft het college kennis genomen van het bericht van het NOS Journaal?
 2. Behoort de gemeente Den Haag bij de 85% van het aantal Nederlandse gemeenten dat gebruikt maakt van de payrollconstructie? Zo ja, om hoeveel mensen gaat dit precies en hoe lang werken deze mensen gemiddeld genomen voor de gemeente Den Haag op basis van een payrollconstructie?
 3. Hoeveel mensen die op basis van een payrollingcontract voor de gemeente werken verrichten naar oordeel van het college structureel werk?
 4. Is het college van plan deze mensen binnen afzienbare tijd in vaste dienst te nemen?
 5. Is het college van plan om de payrollconstructie af te bouwen, zo ja binnen welke termijn, zo nee, waarom niet?
 6. Is het college bereid de duur van het voor de gemeente werken op basis van een payrollconstructie te begrenzen,bijvoorbeeld tot maximaal 1 jaar?
 7. Deelt het college de opvatting van de PvdA en de HSP dat de nieuwe taken op het gebied van de decentralisaties structurele taken zijn en dus verricht moeten worden vanuit vaste dienstverbanden bij de betreffende werkgever?
 8. Worden er met bedrijven en deelnemingen waarin de gemeente participeert of een aandeel heeft, afspraken gemaakt over het afbouwen van payrollconstructies?
 9. Neemt de gemeente in het aanbestedingsbeleid op dat bedrijven die meedingen naar opdrachten van onze gemeente geen gebruik mogen maken van payrollconstructies?

Ook in het hogeropgeleide segment van het ambtenarenapparaat wordt gewerkt met payrollconstructies. Via een BV-constructie detacheren mensen zichzelf bij de gemeente, en krijgen zodoende veel meer betaald dan directe collega’s die wel vast in dienst zijn bij de gemeente.

 1. Hoeveel mensen, die op basis van een dergelijke constructie gedetacheerd zijn, werken bij de gemeente Den Haag? En hoe lang werken zij op basis van deze constructie bij de gemeente Den Haag?
 2. Is het college van plan deze groep mensen binnen afzienbare tijd in vaste dienst te nemen?

Bülent Aydin              Fatima Faïd

PvdA                            HSP