Veilig oversteken op de Beeklaan

In het brede deel van de Beeklaan tussen de Laan van Meerdervoort en de Weimarstraat bestaat nu nog een erg gevaarlijke verkeerssituatie. De Edisonstraat en Galileïstraat zijn in de spits belangrijke en drukke fietsroutes en het is voor fietsers nu lastig de Beeklaan over te steken. De Haagse Stadspartij vindt dat er een veilige oversteek oplossing moet komen en heeft het college gevraagd om deze situatie te verbeteren. Het college heeft nu toegezegd dat er een ‘middeneiland’ wordt aangelegd zodat fietsers  in 2 keer kunnen oversteken en door een (visuele) versmalling van de rijbaan middels belijning om de snelheid van de automobilisten af te remmen. Hierdoor ontstaat een rustpunt voor fietsers in de oversteek. Raadslid Gerwin van Vulpen is blij met deze toezegging. “De Haagse Stadspartij wil graag dat er ook op de voorkeursroutes van fietsers veilig kan worden gefietst en overgestoken.” aldus Gerwin van Vulpen.

1 Response