Algemene beschouwingen

Category
Joris Wijsmuller tijdens HofvijverLezing

Haagse Stadspartij neemt afstand van asociale en neoliberale begroting

Tijdens de Algemene beschouwing heeft de Haagse Stadspartij stelling genomen tegen de concept-begroting waarin het college met behulp van boekhoudtrucs en snoeiharde bezuinigingen op zorg, jeugd en welzijn het grote financiele tekort in de begroting wil dichten. Ook wordt de rekening voor het tegengaan van de klimaatopwarming, het tekort aan woningen, de toenemende segregatie, de...
Lees verder
Raadsleden Haagse Stadspartij

Begrotingsbehandeling 2017, inspraaktekst Haagse Stadspartij

Begroting 2017 Voorzitter, Het jaar 2017 is voor de Haagse Stadspartij een bijzonder jaar. We bestaan dan 20 jaar en gaan dat op gepaste wijze vieren. Net als D66 50 jaar geleden is opgericht om het bestaande politieke systeem op te blazen, is de Haagse Stadspartij 20 jaar geleden opgericht om op lokaal niveau het...
Lees verder
Euro

Voorjaarsnota/Algemene Beschouwing

Donderdag 9 juni zijn in de gemeenteraad de voorjaarsnota en algemene beschouwingen beschouwingen behandeld. Hieronder de tekst die fractievoorzitter Peter Bos namens de Haagse Stadspartij heeft uitgesproken: Een jaar geleden werden de Algemene Beschouwingen overschaduwd door het tragische overlijden van Mitch Henriquez en de daarop volgende ongeregeldheden in de stad. Dat was een heftige tijd...
Lees verder
Regentesselaan

Gemeenteraad maakt werk van verduurzamen en onderhoud woningen

De gemeenteraad heeft donderdagavond een motie aangenomen om werk te maken van het verduurzamen van woningen en bedrijven in de stad. Hiermee wordt een stevige impuls gegeven aan de werkgelegenheid in de stad. De motie werd ingediend door de PvdA, Haagse Stadspartij en D66. De Haagse gemeenteraad heeft het college via een motie van de...
Lees verder