Reactie Coalitieakkoord: Hap Snap Slappe Hap

Voorzitter, 

We willen niet negatief beginnen maar we hadden toch wel wat meer hoop na zes maanden wachten. Een gemiddeld profielwerkstuk heeft meer inhoud. Het coalitieakkoord bevat veel intenties, maar zonder concrete uitwerkingen. Zo komt het woord ‘betaalbaar’ wel 10 keer in het akkoord voor. ‘Super goed natuurlijk, zeker in deze financieel zware tijden’, maar concreter wordt het niet. Dus voor wie is het betaalbaar? Voor de bijstandsmoeder of de bobo? 

Voor het eerst in lange tijd was er een linkse coalitie mogelijk. Maar de onderhandelende partijen sloegen rechts conservatief af. Opnieuw stopt de coalitie werk in het uitzoeken van het sluiten van de ramen in de geleen en doubletstraat. Tegen beter weten in proberen we het weer. We hebben serieus onze eigen Haagse Groundhog Day. 

Wooncrisis lost het nieuwe college niet op

Ook in de wooncrisis zet de coalitie een stapje naar rechts. Ondanks het schreeuwende tekort aan sociale woningen – 8 jaar wachten is echt geen uitzondering-  blijft de ambitie 30% sociaal, niet meer dan wat landelijk is opgelegd. En zoals ik vorig jaar al bij het woonprotest de historische woorden uitsprak: …. … [stilte ] Meer kleine hokjes voor hoge prijzen en zogenaamd betaalbare koop van 350.000 euro lost niks op. 

Het college zet nog steeds vol in op de markt om de woningen te realiseren. De stijgende prijzen en de vele vertraagde projecten geven echter weinig vertrouwen voor de toekomst. De Haagse Stadspartij zal daarom snel met een concreet voorstel komen om een substantiële derde bouwstroom op gang te brengen die collectieve niet-commerciële ontwikkeling centraal zet.

De Haagse Stadspartij vindt het verbazingwekkend dat 10 knappe koppen in 6 maanden geen eensgezind toekomstbeeld voor de stad hebben kunnen opschrijven. Het coalitieakkoord staat vol platitudes en dooddoeners. Er wordt niet ingegaan op unieke Haagse kwaliteiten op het gebied van architectuur en stedenbouw. Achteraf gezien was de motie “ Stuur het nieuwe college op erfgoedles” dus helemaal niet zo gek. Hoe gaat u dit invullen?  

Het geeft maar weer aan hoe deze coalitie denkt om te gaan met de bestaande stad en de mensen daarin. Mooie woorden, maar als het puntje bij paaltje komt moeten ze wijken. Want wat betekenen die mooie woorden nu voor de Samenscholing? De laatste vrijplaats van Den Haag. Gewoon vertrek toch? Of komt de D66 wethouder tot inkeer? 

Daarop aansluitend: Het is opvallend dat de coalitie inzet op het nog een keer uitleggen in plaats van het luisteren naar en meedoen door bewoners. We gaan er trouwens vanuit dat nu mevr. Vavier in het college zit de Haagse participatie leidraad spoedig naar de raad komt aangezien zij zich hier de afgelopen jaren hard voor heeft gemaakt.

Permanente Winteropvang – the bare minimum

Voorzitter, speciale aandacht moeten we ook geven aan de permanente winteropvang. Het is goed dat deze basale basisvoorziening er eindelijk komt. Dit had het begin kunnen zijn van het anders denken over dakloosheid en de oorzaken daarvan. Landelijk wordt er ingezet op Housing First, beleid dat de gemeenten moeten uitvoeren. Waarom zien we dit niet terug in het coalitieakkoord? We hoeven het toch niet zelf te verzinnen? 

Voorzitter, nu even een positief lichtpuntje. Al 25 jaar heeft de Haagse Stadspartij in haar programma staan dat we grond niet meer gratis ter beschikking stellen aan blik. De coalitie kiest echter voor een uitermate rechtse bestemming voor de opbrengsten – namelijk de auto zelf. Foei! Dat geld moet naar het Openbaar vervoer! Want waar zijn de concrete plannen die de betaalbaarheid en toegankelijkheid van het openbaar vervoer garanderen? 

Voorzitter, het is al gezegd, maar het zogenaamde financiële ravijn in 2026 zal waarschijnlijk nooit bestaan. Dit jaar stelt het rijk al 1 miljard beschikbaar om dat ravijn te dichten. Het is jammer dat de coalitiepartijen dit aangrijpen te bezuinigen op mensen; WMO en jeugdbeleid. Waarom niet dat tunneltje van 30 miljoen voor Hommerson schrappen? Of hebben we daar ook een verkeerd contract voor getekend zoals bij de Grotiusplaats? 

En in het licht van de gascrisis en de klimaatcrisis is het ronduit teleurstellend dat de coalitie niet een tandje bijzet op het gebied van duurzaamheid. Waarom worden eigenaren en corporaties niet keihard aangepakt om meer te verduurzamen en te isoleren? Huurders kunnen namelijk geen aanspraak maken op subsidie voor isolatie, groene daken, warmtepompen en zonnepanelen om maar wat te noemen. Zij zijn afhankelijk van de woningcorporaties. 

Bomen zijn volgens de coalitie belangrijk, maar het kappen in de achtertuin mag van de coalitie straks gewoon zonder vergunning. Hoe dan? Dat draagt toch niet bij aan het voorkomen van hittestress? 

Onderwijs – aanpak onderadvisering is nog een black box

Dan onderwijs. We lezen het heugelijke nieuws dat de wethouder de onderadvisering in 2 jaar tijd wil halveren en in 4 jaar helemaal uit wil bannen. Een concrete aanpak om deze doelen te halen ontbreekt volkomen. Als we over 4 jaar geen kinderen meer in de stad hebben is het doel ook gehaald en een bijkomend voordeel: We kunnen op veel meer plekken coffeeshops openen. 

We zijn wel tevreden dat het actieprogramma Queer in Den Haag wordt voortgezet. Maar het vuur lijkt er uit te zijn. Wat gaan we anders doen gezien het feit dat de meldingsbereidheid voor aangifte niet gestegen is en het onderzoek naar de pilot Trans Health Clinic of ‘safe houses’ voor asielzoekers en statushouders in Den Haag nog steeds niet is afgerond.

Wat gaan we concreet de komende vier jaar doen aan het bestrijden van institutioneel racisme? Wat gaan we doen op de woningmarkt, in het onderwijs, op de arbeidsmarkt? Wat gaan we doen om toekomstige generaties bij de stad te betrekken en om ze te behouden? Hele delen van de stad hebben niet gestemd, waaronder veel mensen van kleur. (Eén fte naar Den Haag meld) 

Wie heeft een feestje geregeld in de onderhandelingen?

Dan komen we bij het leuke deel: een feestje! Maar wij zijn een beetje in verwarring: Over welke migratie hebben we het precies? Is het de migratie vanaf 5 juli 1873 van brits-Indië naar Suriname? Of is het de migratie van 1975 van Suriname naar Den Haag? Of missen we er eentje? Voorzitter in het kader van integriteit vinden we het wel een beetje curieus hoe dit zo in het coalitieakkoord is gekomen. Om de schijn van voorkeursbehandelingen van groepen in de stad te voorkomen, kunnen wij ons voorstellen dat dit geld niet alleen gaat naar één etniciteit of één organisatie in de stad gaat, maar dat we het geld verdelen over de groepen die te maken hebben gehad met het koloniaal verleden, zoals de andere contractarbeiders uit de voormalige koloniën:  de Surinaamse-Chinezen, Surinaamse- Javanen, en de groepen uit de voormalig Nederlandse- Antillen, maar ook de Indonesiërs. 

Tot slot, 4 maanden onderhandelen heeft het akkoord geen goed gedaan. Door achter gesloten deuren te onderhandelen zijn er geen concrete oplossingen bedacht maar politieke paradepaardjes uitgewisseld. Dat hadden we nu juist willen voorkomen door de stad bij de formatie te betrekken. Want wat hebben jullie nu eigenlijk gedaan met de suggesties die zijn binnengekomen?