Nieuwe retedure woningen in Loosduinen

Op 19 mei 2022 is er een omgevingsvergunning verleend voor de verbouw van het pand van Offers aan de Loosduinse Hoofdstraat 315 tot  winkelruimte en 24 woningen. Tim de Boer: “Deze woningen zijn zeer klein, en ook nog eens zeer duur. Waarom gaat de gemeente hiermee akkoord? “. Ook zijn er meer plannen in Loosduinen goedgekeurd en nog steeds niet uitgevoerd.”. 

 1. Is dit plan van te voren besproken met de Commissie Loosduinen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat was het advies van de Commissie Loosduinen?
 2. Klopt het dat de commissie Loosduinen altijd advies moet geven over bouwplannen in Loosduinen? Zo ja, wat was het advies van commissie over dit plan?
 3. Kan het college aangeven of en op welke wijze het plan voldoet aan de gestelde parkeernormen en waarom er eventueel van wordt afgeweken?
 4. Is het college ervan op de hoogte dat het bouwplan inmiddels weer te koop staat? Zie bijlage 1.
 5. Hoe lang is deze verleende vergunning geldig? Kan het college aangeven onder welke omstandigheden de vergunning kan worden ingetrokken?
 6. Kan het college aangeven waarom er in het plan alleen maar 1-kamer woningen van minder dan 40 m2 worden gerealiseerd? Waarom is er door het college geen verplichting voor grotere woningen opgelegd?
 7. Is er door college nog actie ondernomen door de ontwikkelaar te vragen differentiatie aan te brengen? Zo ja, wat was het antwoord van de ontwikkelaar. Zo nee, waarom niet?
 8. Is dit plan in het HIT besproken? Kan het college toelichten wat de opmerkingen toen waren over het voorstel? Is er toen bijvoorbeeld ook gesproken over het type woningen en de grootte?
 9. Waarom heeft het college de bestemmingsplanwijziging niet aangegrepen om afspraken te maken over de betaalbaarheid?
 10. Kan het college aangeven wat de eigendomssituatie is van dit pand? Is in het verleden de erfpacht omgezet in volledig eigendom? Zo ja, wanneer was dat? En op basis van welke functie was dat?
 11. Rekent het college deze woningen, met prijzen tussen de 845,- en 1025,- per maand, tot de middenhuur?
 12. Kan het college aangeven wat de wachttijd is voor jongeren op een woning in de sociale sector?
 13. Kan het college aangeven wat zij momenteel doet om in Loosduinen jongerenwoningen te realiseren voor een normale – sociale – prijs?

Op 16 juli 2020 is er een omgevingsvergunning afgegeven voor de bouw van een winkel en 8 appartementen op de Arnold Spoelstraat 153,155,157.

 1. Kan het college aangeven waarom er nog geen bouwactiviteiten zijn gestart?
 2. Kan het college aangeven hoe groot de geplande appartementen zijn? En voor welke doelgroep?
 3. Kan het college aangeven hoe lang deze omgevingsvergunning nog geldig is?
 4. Kan het college aangeven wie de eigenaar is, en of zij contact heeft met de eigenaar over het realiseren van dit bouwplan?
 5. Welke middelen zijn er om de eigenaar aan te sporen te gaan bouwen?

Op de hoek van de Houtwijklaan en de Oude Haagweg staat al lange tijd het voormalige Azivokantoor leeg. Daarover de volgende vragen:

 1. Wie is momenteel de eigenaar van dit gebouw?
 2. Welke acties heeft het college ondernomen om de eigenaar tot herontwikkeling aan te zetten?
 3. Waarom legt het college geen leegstandsboete op?

Tot slot is in februari 2022 een intentieovereenkomst gesloten over de opwaardering en revitalisering van winkelcentrum Loosduinen. Daarover de volgende vragen.

 1. Kan het college aangeven of er ook afspraken zijn gemaakt over het toevoegen van woningen?
 2. Welke eigenaren hebben de intentieovereenkomst getekend? Kan het college aangeven of de eigenaren van de Loosduinse Hoofdstraat 315 en de Arnold Spoelstraat 153 de overeenkomst ook hebben getekend?
 3. Kan het college aangeven waarom er geen afspraken zijn gemaakt over het toevoegen van woningen en de differentiatie van de typen woningen daarbij?

2 Responses
 1. Sandra Hasimovic

  Graag zou ikdaar willen wonen en mijn toekomst te kunnen werken!
  En hopen dat het betaaldbaar zal zijn