Gemeenteraad maakt werk van verduurzamen en onderhoud woningen

De gemeenteraad heeft donderdagavond een motie aangenomen om werk te maken van het verduurzamen van woningen en bedrijven in de stad. Hiermee wordt een stevige impuls gegeven aan de werkgelegenheid in de stad. De motie werd ingediend door de PvdA, Haagse Stadspartij en D66.

De Haagse gemeenteraad heeft het college via een motie van de PvdA, de Haagse Stadspartij en D66 tijdens de algemene beschouwingen opgedragen om aan de slag te gaan met uitwerken van ideeën om via verduurzaming en onderhoud van woningen en bedrijven werkgelegenheid te creëren. Verduurzaming is goed voor het milieu, het levert veel werk op, maakt het wonen betaalbaar én het is goed voor de economie. Door de woningen op te knappen en te verduurzamen komen vele mensen met een lager opleidingsniveau aan het werk. Bij verduurzaming kan je denken aan woningisolatie, lage temperatuur verwarmingssystemen, vloer/wandisolatie, duurzame energieopwekking, energieneutrale of ‘nul op de meter’ woningen etc.

Tekort aan banen
Donderdagavond werd de Voorjaarsnota van het college behandeld in de gemeenteraad. Hierin ontvouwt het college haar plannen voor de komende periode op allerlei terreinen. Alle partijen in de gemeenteraad spraken daarbij grote zorg uit over het tekort aan banen in de stad. Ondanks het 10.000 banenplan en de inspanningen van het college loopt de werkloosheid op. Vooral mensen met weinig of geen opleiding maken weinig kans op een baan, zo blijkt. Den Haag telt nu bijna 50.000 geregistreerde werklozen. 60% van deze Haagse werkzoekende is laag of nauwelijks opgeleid.
Plannen hiervoor worden uitgewerkt en komen terug in de gemeenteraad.