Na de mooie linkse verhaaltjes in het coalitieakkoord legt de begroting de rechtse keuzes bloot.

Tijdens de maandenlange onderhandelingen was het verhaal dat er flink bezuinigd moest worden vanwege de verschrikkelijke financiële situatie. Uit de begroting blijkt echter dat de komende jaren de inkomsten flink toenemen. De extra uitgaven komen daarentegen vooral terecht bij rechtse thema’s.

Sterker nog: De begroting bezuinigt zelfs op kwetsbare mensen in de stad die ondersteuning nodig hebben. Daar staan slechts minimale en incidentele investeringen in het sociale domein tegenover. Zoals 2 miljoen in 2023 voor gezinnen met kinderen in armoede die nu net buiten de boot vallen. Per saldo is er echter een flinke afname van steun. Ook wil de coalitie flink bezuinigen op de gemeentelijke organisatie, terwijl er steeds meer taken bijkomen.

En dat terwijl de coalitie zelf zegt dat de huidige maatschappelijke ontwikkelingen zullen leiden tot een toename van armoede en tweedeling in een stad die vergrijst. Ook schuift het college het oplossen van het personeelstekort in jeugdzorg en onderwijs naar het rijk. Het heeft het ook geen antwoord op de stijgende prijzen en de dalende frequenties in het Haagse OV.

Extra structurele investeringen in duurzaamheid zijn voor overleg en aansturing en niet voor daadwerkelijke maatregelen. Zelfs met de verdubbeling van het aantal woningen dat geïsoleerd wordt zijn we in 2030 nog niet klaar met deze opgave.

Dit college wil “de schoonste stad van Nederland” worden. Een aanpak ontbreekt en de meeste investeringen worden pas in 2026 gedaan.

Het college blijft bomen uitdelen aan mensen die waarschijnlijk zelf een boom kunnen betalen, maar vergeten extra te investeren in de versteende wijken. Er komt volgens de begroting geen enkele straatboom bij tot 2026. De Haagse Stadspartij vindt het onbegrijpelijk dat de kapvergunningen niet kostendekkend zijn gemaakt, maar deels afgeschaft.

Bij een veilig uitgaansleven trekt het college zich helemaal terug. Zij wil vertrouwen op ondernemers en wil zo min mogelijk controleren terwijl net onze motie is aangenomen om veiligheid centraal te stellen in de nachtvisie. Ook ontbreekt in de begroting een concrete invulling van de mooie woorden in het coalitieakkoord over het belang van broedplaatsen en vrijplaatsen in Den Haag.

De Haagse Stadspartij vindt het schokkend dat een coalitie met drie zichzelf progressief noemende partijen meewerken aan het blijven stigmatiseren van sekswerk.

Bij de aanpak van de wooncrisis houdt de coalitie vast aan de huidige kaders. Daarbinnen is er geen antwoord geformuleerd op de flink gestegen bouwkosten, stijgende rente en de effecten daarvan op de commerciële ontwikkelaars. Dit kan ook een probleem zijn voor geplande grootschalige ontwikkelingen zoals in Den Haag Zuidwest.

De begroting geeft dus geen antwoord op de uitdagingen die op ons afkomen. Deze begroting bewijst het liefdeloze verstandshuwelijk in de coalitie. En we weten allemaal wie er bij zo’n huwelijk te lijden heeft… de kinderen.  Die overigens nog jaren moeten wachten tot elke speeltuin is voorzien van een wc.