crowdsurfing dude tijdens feestje

De nacht is van de jeugd en moet veilig voor iedereen.

Twee moties van de Haagse Stadspartij om het college de goede kant op te sturen bij het ontwikkelen van een nachtvisie zijn aangenomen!!! 

We streden er al jaren voor. Een echt visie op de nacht en het nachtleven. Den Haag krijgt nu eindelijk een nachtvisie waarin het belang van de nachtcultuur erkend wordt en een plek krijgt in het beleid. Eindelijk licht in de duisternis.

Safer clubbing

Gezal Karabekir, fractievertegenwoordiger van de Haagse Stadspartij, is blij dat haar safer clubbing motie is aangenomen; “Beveiligers, horecastewards en gelijksoortig personeel zijn nu niet goed genoeg uitgerust de signalen van seksueel overschrijdend gedrag, racisme of queerfobie te herkennen en hier juist mee om te gaan.” Onder de naam ‘Safer Clubbing’’ geeft Stichting Sexmatters workshops aan bar- en clubmedewerkers. Tijdens de training spreken ze onder andere over het creëren van een veilige sfeer voor werknemers en bezoekers en over hoe je situaties kan de-escaleren. De Haagse Stadspartij vroeg daarom het college afgelopen raadsvergadering in een motie om samen met clubeigenaren, horecaondernemers en maatschappelijke instellingen te komen met voorstellen voor Safer Clubbing trainingen. Gezal Karabekir; ”De nacht moet veilig zijn voor iedereen!”

Betrek de jeugd

Daarnaast is ook de motie van de Haagse Stadspartij om vooral ook jongeren uit verschillende wijken in Den Haag te betrekken bij de uitwerking van de nachtvisie unaniem aangenomen. In de startnotitie wordt gesproken over doelgroepen die Den Haag aan zich wil binden zoals studenten, young professionals en creatieve (startende) ondernemers. Gezal Karabekir stelt dat werd vergeten om Haagse jongeren te betrekken uit wijken zoals Zuidwest, Scheveningen, Duindorp en Laak”. ”Buiten het centrum is het ook nacht!”. Gelukkig wordt in de verdere uitwerking de jeugd stadsbreed betrokken.