Succes in strijd voor rechten dak- en thuisloze mensen

“Het kan iedereen overkomen, om wat voor reden dan ook: dakloos worden. U staat er niet alleen voor. Wat uw situatie ook is, hulp is altijd dichtbij.” Het staat op de website van gemeente Den Haag. Toch moet de Haagse Stadspartij concluderen dat op dit moment niet iedereen die bij het daklozenloket aanklopt ook daadwerkelijk geholpen wordt.

Het is een helaas een bekend probleem dat al langer speelt, weet fractievertegenwoordiger van de Haagse Stadspartij Kim Vrolijk helaas maar al te goed: Het daklozenloket verschaft cliënten niet altijd een schriftelijke afwijzingsbeschikking en/of een WMO-advies wanneer zij iemand niet kunnen helpen. Het komt voor dat deze afwijzing slechts mondeling plaatsvindt waardoor cliënten geen bezwaar kunnen maken tegen hun afwijzing en tegelijkertijd niet op de hoogte zijn van hun eventuele recht op een WMO-advies.

Kim: “Ik had het geluk dat ik bij vrienden terecht kon. Als je dat geluk niet hebt sta je na zo’n mondelinge afwijzing weer op straat en heb je niks!”

De Haagse Stadspartij vindt het van uiterst belang dat cliënten hun recht op bezwaar tegen een afwijzingsbeschikking uit kunnen oefenen zonder obstakels.

We zijn daarom blij dat het college onze motie om erop toe te zien dat het daklozenloket altijd schriftelijke afwijzingsbeschikkingen en/of WMOadviezen verschaft aan cliënten die zij afwijst, heeft omarmd en is aangenomen door de raad!

Cliënten die niet goed op de hoogte zijn van hun rechten en plichten, lopen het risico uit beeld te verdwijnen. Cliënten zonder schriftelijke afwijzing komen soms later opnieuw binnen, als de situatie verder is verslechterd. Het is moeilijk om inzichtelijk te krijgen hoe groot deze groep is. Eén van de hoofdredenen dat cliënten geen gebruik maken van hun rechten en plichten is dat zij geen informatiepakket hebben ontvangen of omdat er geen beschikbaar is in de door hun gesproken taal.

Iedereen recht heeft op een goede informatievoorziening!

Daarom vroeg de Haagse Stadspartij in de raadsvergadering van donderdag 6 oktober het college om te onderzoeken op welke termijn een informatiepakket gerealiseerd kan worden met daarin opgenomen de rechten en plichten van cliënten van het daklozenloket en algemene informatie over het daklozenloket in meerdere talen zoals bijvoorbeeld Nederlands, Engels, Spaans, Pools, Arabisch, Darija (Marokkaans-Arabisch), etc. Ook deze motie is aangenomen en in Q1 2023 zal de raad over de voortgang hiervan informeren!

De juiste hulp kunnen vragen en die ook ontvangen valt of staat met een goede informatievoorziening. Weten waar je recht op hebt en de juiste instrumenten aangeboden krijgen zijn van uiterst belang om voor jezelf op te kunnen komen en je positie te verbeteren.

Ken je recht! 

( Foto is gemaakt door  Eveline van Egdom in opdracht van Straatconsulaat. Met het project Persfoto’s draagt Straatconsulaat bij aan het bijstellen van de beeldvorming over dak- en thuislozen. )