Gemeente doet zaken met beruchte huisjesmelker

De Haagse Stadspartij en de SP maken zich grote zorgen om de samenwerking tussen de gemeente Den Haag en de beruchte huisjesmelker Marcel van Hooijdonk. Sinds de coronacrisis gebruikt de gemeente een pand van hem aan de Binckhorstlaan als noodopvang voor allerlei verschillende kwetsbare doelgroepen zoals dak- en thuisloze mensen, Oekraïnse vluchtelingen en meeste recentelijk voor opvang van asielzoekers. Lesley Arp (SP): “We willen weten hoe dit contact tot stand gekomen is. Waarom werkt de gemeente samen met deze huisjesmelker die al twee keer door de jongeren van de SP tot landelijk tot Huisjesmelker van het jaar is uitgeroepen?”.

Tegelijkertijd is de behandeling van huurders in een ander pand van Van Hooijdonk in Den Haag zeer problematisch. Studenten in de Pionier trekken al jaren aan de bel over de smerige situatie, de stank, het ongedierte en de ronduit belabberde service en onderhoudssituatie. Tim de Boer (Haagse Stadspartij): “Hoe kan de gemeente bij het ene pand optreden terwijl zij via een ander pand de kas van deze huisjesmelker spekt? En waarom werken we überhaupt samen? Zelfs banken willen geen hypotheek verstrekken aan deze huisjesmelker vanwege mogelijke reputatieschade “.

Beide partijen stellen dat de aanpak van foute verhuurders in Den Haag zo totaal ongeloofwaardig dreigt te worden en eisen dat de gemeente zo snel mogelijk alle zakelijke banden met Marcel van Hooijdonk verbreekt. De partijen hebben schriftelijke vragen ingediend en zullen ook in het debat woensdagavond over de vluchtelingenopvang in Den Haag om opheldering vragen.

Zie: https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/11921262/1/RIS313357+Aanvullende+vragen+De+Pionier

Voor de eerdere vragen van de SP en Haagse Stadspartij over de misstanden in studentenflat De Pionier, zie:

https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/11884804/1/RIS313288+belabberde+woonomstandigheden+in+de+Pionier

 

Schriftelijke vragen: Aanvullende vragen De Pionier
Indiener: Fatima Faïd (Haagse Stadspartij), Lesley Arp (SP)

Datum: 06-10- 2022

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op 27 september 2022 hebben de SP en Haagse Stadspartij de schriftelijke vragen ‘Belabberde woonomstandigheden in de Pionier’ (RIS313288) ingediend. Deze vragen gaan over studentenflat de Pionier, waarvan de kamers verhuurd worden door de Stichting Volkshuisvesting Utrecht van Marcel van Hooijdonk. Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Fatima Faïd, Haagse Stadspartij en Lesley Arp, SP de volgende aanvullende vragen:

1. Kan het college bevestigen dat zij in het Teleport hotel ( Binckhorstlaan 131-133) kamers heeft gehuurd voor de opvang van Oekraïners en recentelijk 75 asielzoekers? Zo ja, sinds wanneer is dat? En om hoeveel kamers gaat het?
2. Kan het college aangeven hoeveel geld hiermee gemoeid is? Desnoods geheim?
3. Tot wanneer is het college van plan de kamers af te nemen en welk bedrag is er dan totaal aan besteed?
4. Kan het college aangeven aan welke juridische entiteit zij de in rekening gebrachte kosten betaald? Zo nee, waarom niet?
5. Is het college ervan op de hoogte dat het Teleport hotel gevestigd is in een gebouw dat eigendom is van de beruchte huisjesmelker Marcel van Hooijdonk? Zo nee, waarom niet?
6. Is het college ervan op de hoogte dat, volgens de Kamer van Koophandel, de vrouw van Marcel van Hooijdonk de enige aandeelhouder en bestuurder is van het Teleport Hotel?
7. Hoe kan het dat het college een zakelijke relatie aangaat met een bedrijf waarvan één van de eigenaren meerdere malen strafrechtelijk vervolgd is, straatverboden aan zijn broek heeft hangen en huurders stelselmatig intimideert en uitbuit?
8. Kan het college aangeven hoe het kan dat ondanks eerdere vragen over de woonomstandigheden en de behandeling van huurders op dit adres (zie RIS301369, RIS301370 en RIS301925) zij toch, ogenschijnlijk zonder enig onderzoek, in zee gaat met deze beruchte en veroordeelde huisjesmelker? Wist het college niet meer van deze eerdere vragen?
9. Kan het college aangeven waarom zij geen grondig onderzoek doet naar de bedrijven waarmee zij in zee gaat?
10. Is het college het met ons eens dat het vreemd is als het college aan de ene kant praat met de verhuurder en eigenaar van De Pionier en dreigt met handhaving over de verschrikkelijke omstandigheden daar, terwijl de gemeente zelf ondertussen in een ander gebouw 75 kamers huurt van dezelfde eigenaar?
11. Is het college het met ons eens dat zij geen zaken moet doen met deze beruchte huisjesmelker en de bedrijven die op naam van hem of zijn vrouw geregistreerd staan, omdat dit de aanpak van slecht verhuurderschap door het college ondermijnt? Zo nee, waarom niet?
12. Heeft het college nog gepoogd om, alvorens zij afspraken heeft gemaakt om 75 asielzoekers in het Teleport hotel te huisvesten, andere locaties voor deze asielzoekers te zoeken die in eigendom of beheer zijn van partijen met een goede reputatie? Zo ja, kan het college toelichten waarom deze pogingen tot niets hebben geleid? Zo nee, waarom niet?
13. In 2o20 zijn de daklozen uit de hotels in Scheveningen verhuisd. Een deel is toen in het Teleport hotel terecht gekomen. Kan het college aangeven hoe deze verhuizing tot stand is gekomen?
14. Kan het college aangeven of Teleport Hotel zichzelf heeft aangeboden als opvanglocatie of dat er door de gemeente contact is gelegd?
15. Kan het college de raad een beknopt overzicht doen toekomen van al het zakelijke contact tussen de gemeente en de eigenaar van het Teleport Hotel sinds 2020, evenals via welke gemeentelijke afdelingen dit contact heeft plaatsgevonden? Zo nee, waarom niet?
16. Kan het college zo spoedig mogelijk andere woonruimte zoeken voor de 75 asielzoekers en vervolgens elk zakelijk contact met Marcel van Hooijdonk en zijn bedrijven verbreken? Zo nee waarom niet?

artikel telegraaf over dit onderwerp