Haagse Stadspartij richt bij nachtvisie spot op Safer Clubbing en jongeren

Den Haag krijgt een nachtvisie waarin het belang van de nachtcultuur erkend wordt en een plek krijgt in het beleid. Eindelijk licht in de duisternis!

Gezal Karabekir, fractievertegenwoordiger van de Haagse Stadspartij, is blij met de komst van een nachtvisie maar heeft enkele hoognodige aanvullingen op de startnotitie; “Beveiligers, horecastewards en gelijksoortig personeel zijn niet goed genoeg uitgerust de  signalen van seksueel overschrijdend gedrag, racisme of queerfobie te herkennen en hier juist mee om te gaan.”

Onder de naam ‘Safer Clubbing’’ geeft Stichting Sexmatters workshops aan bar- en clubmedewerkers. Tijdens de training spreken ze onder andere over het creëren van een veilige sfeer voor werknemers en bezoekers en over hoe je situaties kan de-escaleren.

De Haagse Stadspartij vraagt daarom het college donderdag bij de raadsvergadering in een motie om samen met clubeigenaren, horecaondernemers en maatschappelijke instellingen te komen met voorstellen voor Safer Clubbing trainingen. Gezal Karabekir: ”De nacht moet veilig zijn voor iedereen!”

Daarnaast vraagt zij vooral ook jongeren uit verschillende wijken in Den Haag te betrekken bij de uitwerking van de nachtvisie . In de startnotitie wordt gesproken over doelgroepen die Den Haag aan zich wil binden zoals studenten, young professionals en creatieve (startende) ondernemers zegt Gezal Karabekir maar er wordt vergeten Haagse jongeren te betrekken uit wijken zoals  Zuidwest, Scheveningen, Duindorp en Laak”. ”Buiten het centrum is het ook nacht!”

Eerder al diende de Haagse Stadspartij met succes een motie in waarin het college werd opgeroepen om meer ruimte te zoeken voor nachtcultuur: https://haagsestadspartij.nl/voorstel-haagse-stadspartij-voor-meer-nachtcultuur-aangenomen/